Columns

Aan de keukentafel… blablabla

17 april 2016, Supportbeurs

‘Goede middag, mevrouw Prins, fijn dat ik even bij u langs kan komen.’

‘Wie ik ben?’ ‘Ik ben Jan Schrijver en ik werk bij de gemeente.’

‘Wat  ik kom doen?’
’Ik ben de man van het loket. We zijn als gemeente aan het kantelen en ik ben een senior-kanteladviseur.’ ‘Denkt u maar aan de transitie van de AWBZ naar de Wmo,  de WLZ en de ZVW.’
‘Ja mevrouw, dat zijn afkortingen, maar ik zal u alles rustig uitleggen. In het hele sociale domein doen we het nu anders, meer vanuit de vraag van de cliënt.’

‘Welke cliënt ik bedoel, vraagt u.’
‘Nou u bent de cliënt. Wij gaan uit van uw kracht en de  kracht van uw netwerk. Wij kijken ook naar de mantelzorger natuurlijk. Misschien heeft die respijtzorg nodig,  dat nemen we tegelijk mee.’

‘U heeft altijd voor uw eigen mantels gezorgd. Ja,  dat begrijp ik, maar we denken aan mensen uit uw omgeving die u helpen,  uw dochter bijvoorbeeld.‘

‘O, woont zij in Hengelo, dat is wel een eind weg.’
‘We moeten dan kijken of HHO noodzakelijk is.’ ‘Neen, dat heeft niks met scheikunde te maken, het gaat om huishoudelijke ondersteuning.‘

‘Gelukkig hebben we hier in de gemeente een beleid waarbij de burger centraal staat. Zo hebben we hier de Welzijnsbrigade en als het nodig is ook de SHV.’
‘Neen, niet de SHV-man, die had je vroeger, de schuldhulpverlening bedoel ik. Het gaat er om dat u kunt participeren en natuurlijk ook dat u stijgt op de participatieladder. We houden dat allemaal goed bij. Zo te zien scoort u al weer een tree hoger dan drie maanden terug, toen ons interventieteam nog niet bij u langs was geweest. Als de nood echt aan de man komt hebben we altijd nog de S.O.‘ 
‘Ja,  pardon,  de speciale opvang. Niemand hoeft hier immers aan de kant te staan.’

‘O, u heeft nog een vraag. Dat u niet alles kan volgen? Nou, daarvoor hebben we de wegwijzer, het woord zegt het al, die wijst u de weg en hier aan de keukentafel doen we ook nog eens aan warme voorlichting.’
‘ Ja, aardig van u dat u me iets warms aanbiedt, een kop thee gaat er altijd in.’

‘U woont hier mooi. Heeft u al kennis genomen van de structuurvisie op uw woonomgeving die onlangs door het College is vastgesteld?’

’In een nieuwe folder wordt op eenvoudige manier uitgelegd, wat dat voor u betekent.  Zo overbruggen wij de afstand tussen de burger en de overheid. We komen letterlijk naar u toe. Natuurlijk zijn er nog mensen met een digitale achterstand,  maar die nemen we in het proces van de drie decentralisaties en de transitie en transformatie van het integrale welzijnsbeleid gewoon mee. Ook de regelmatige KT’s dragen daartoe bij.’

‘KT’s,  neen geen kleurentelevisies, maar klanttevredenheidsonderzoeken. We gaan natuurlijk voor een tien.’

‘Toch goed dat we in een persoonlijk gesprek een en ander kunnen doornemen. Dat voorkomt misverstanden. Ik luister goed naar uw signalen en u kunt er van op aan dat ik daarvan rapport opmaak. Dat noemen wij een procesverslag.’

Neen hoor, u krijgt geen boete. In het verslag staat uw visie geformuleerd en natuurlijk de diverse mogelijkheden die wij onderkennen. U krijgt dat nog ter inzage.’

‘Uiteraard heeft u het laatste woord.’

Mevrouw Prins:  ‘Fijn dat u zo naar me heeft geluisterd. Ik zal u even uitlaten. D.I.D.D.‘
‘Ik kan u niet volgen mevrouw…’
‘ Daar Is De Deur!’

Bekijk & lees alle columns door José van Rosmalen.

Ook interessant