Columns

Beste vluchteling

13 oktober 2015, Supportbeurs

Beste vluchteling, even een briefje voor u.

Misschien weet u het al door de social media waar u (net als wij) gebruik van maakt: Nederland is verdeeld in twee kampen over uw komst.

Het ‘Pro kamp’ wil u gastvrij opvangen, na de ellende in uw vaderland.
Wil u laten delen in onze welvaart, mits u onze taal leert, meedoet in de samenleving, en onze grondwet respecteert.
Lang geleden werden Nederlanders namelijk ook onderdrukt. Net als u.
Het ‘Anti kamp’ is tegen uw komst. Ze zijn bang dat u misschien een boef bent. Of baantjes inpikt voor onze eigen werklozen. Bang dat u goedkope huurwoningen krijgt, waar onze eigen woningzoekenden al lang op wachten. Of dat het geld voor uw opvang ten koste gaat van onze gezondheidszorg, die toch al onder druk staat.

Politiek
Beste vluchteling, er zijn in Nederland een heleboel politieke partijen. Twee hebben het woord ‘Vrijheid’ in hun naam. Allebei hebben ze maniertjes om u te misleiden. De ene maakt handig gebruik van uw angst, de andere lacht en babbelt alle problemen weg. Laat u niets wijsmaken.

Geen hemel op aarde
Denkt u dat Nederland een hemel op aarde is? Vergeleken met uw thuisland is het hier inderdaad stukken beter.
Toch is de realiteit slechter dan de verhalen die u gehoord heeft.
U wordt echt niet meteen geholpen als er iets mis is. Ook onze andere burgers moeten wachten, en soms zelfs tè lang.

Misschien denkt u dat u hier van ‘klassenjustitie’ af bent. Helaas, beste vluchteling, die bestaat hier ook. Minder erg dan in uw thuisland, maar in Nederland is al lang niet meer iedereen gelijk. Onze regering stimuleert een verkapte ‘survival of the fittest.’
Rijke en gezonde mensen worden beloond, arme- en zieke mensen financieel gestraft.

Gehandicapte achterblijvers
Op televisie heb ik massa’s vluchtelingen zien lopen of op zee zien dobberen.
Er was geen enkele rolstoeler bij!
Oh, ik begrijp best dat die niet meekonden. Uw vlucht was al gevaarlijk genoeg. Duizenden hebben het niet eens overleefd.
Zieken en gehandicapten meenemen had problemen en vertraging gegeven.
Dat is bitter. U zal vast nog weleens verdrietig denken aan die achterblijvers.
Toch is wat u doet ook een beetje een ‘survival of the fittest!’ U bent nog fit genoeg om te vluchten; de zwakkeren in uw vaderland zijn overgeleverd aan de genade van steeds minder goedwillenden.

Wat is de oplossing?
Vluchtelingen opvangen in hun eigen regio? Makkelijker gezegd dan gedaan. Het lost ook niets op zolang de situatie in die landen slecht en onveilig blijft.
Europa’s grenzen potdicht maken? Ook dat is een illusie.
De verhoudingen in de wereld moeten anders! Rechtvaardiger, gelijkwaardiger.
Daar is veel goede wil voor nodig.
Van regeringen, bedrijfsleven, Europese burgers, u en mij, van ons allemaal.
Ben ik een dromer? Ja!

Lang geleden schreef John Lennon:
‘You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
and the world will live as one…’

Met vriendelijke groet,
Uw nieuwe buurman Kees

Bekijk & lees alle columns door Kees de Jager.

Ook interessant