Columns

Bevrijding door LSD en NAH

1 mei 2016, Supportbeurs

Las in de Volkskrant van 14 april jl. een interessant artikel van Maarten Keulemans met als titel:

“Brein van LSD-gebruiker lijkt erg op dat van baby; vrij en onbeperkt”. Waarom vind ik dit nu zo interessant zult u zich afvragen. Nou om de eenvoudige reden dat ik door mijn hersenletsel, NAH, precies zo’n zelfde ervaring heb op gedaan. In het artikel valt onder andere te lezen dat volgens de wetenschappers wij als volwassen mensen een soort “schotten” in de hersenen hebben die communicatie tussen verschillende hersendelen onmogelijk maakt.

Met het gebruik van LSD vallen die “schotten” weg en geven je toegang tot hele fantasierijke werelden, maken je creatief en geven je nieuwe inzichten. Zeker, dat kan ook de andere kant op gaan en juist tot super negatieve waanideeën leiden, een “bad trip”, wat tot zelfmoord kan leiden.

Mijn ervaringen met NAH zijn precies hetzelfde, voor wat betreft mijn denken dan. De fysieke gevolgen zijn een heel ander verhaal, maar die kon ik juist oplossen doordat mijn denken anders was geworden wat resulteerde in een buitengewoon creatieve manier van het vinden van oplossingen.

Ze kunnen hun emoties ook de vrije loop laten; onbedaarlijk huilen, lachen, kwaad of blij zijn zonder enige schaamte. De schaduw zijde als wel de zonnige zijde van hun mens zijn kunnen ze onbegrensd naar buiten laten komen.

Wij als volwassen leren hen “zich te gedragen” volgens de heersende ethiek en moraal in onze maatschappij. Langzaam bouwen we die “schotten” op. Wij worden als mens geconditioneerd tot nette moralistische wezens. De filosoof Robert Bly heeft daar eens een interessant boek over geschreven: “A Little Book on the Human Shadow”.

Wat algemeen bekend is, is dat mensen met een NAH last hebben van een sterke ongeremdheid. Die “schotten” in de hersenen zijn weg! Nu wordt dit over het algemeen als ongepast gezien. Soms kan het ook ronduit beledigend zijn voor mensen om hen heen, maar aan de andere kant kan men dit ook als zeer bevrijdend ervaren of zien.

Hoe vrij kun je zijn als je onbevangen je mening kunt uiten? Bovendien nieuwsgierig te zijn naar van alles en nog wat? Niet gehinderd door de beklemmende kaders van waar je zogenaamd weet wat jouw interesses zouden zijn?

Ik heb eerder een artikel geschreven over de vrije wil. Ik ben overtuigd van de vrije wil, mits je bewust bent van die vrije wil. Bewustzijn is een gave waarin een mens zich onderscheidt van een dier (misschien enkele primaten daar gelaten).

In hoeverre wil je je conformeren aan de heersende ethiek of moraal? Ik kan mij deze vraag stellen omdat ik instaat ben door mijn NAH om me in die twee werelden* te begeven. Zonder enig schuldgevoel overigens, omdat schuldgevoel is ingegeven door onze opvoeding van die ethiek en moraal. Mijn bewustzijn kan die afweging maken in het licht van mijn bijna dood ervaring en de dood is aan niemand verantwoording verschuldigd.

Ik zou willen pleiten dat alle mensen eens een goed NAH’tje ervaren zodat ze mijn betoog ook kunnen begrijpen. Daar het niet eenvoudig is om maar even een NAH’tje te nemen zou iedereen eens een tripje op LSD kunnen uitproberen.

Tja, deze stelling druist tegen alle ethiek en heersende moraal in, maar zoals gezegd ik héb een NAH. Geheel onvrijwillig overigens maar met als voordeel dat het me bevrijd heeft van die moraal en ethiek…

* Werelden: wereld van wat wel netjes is en wereld van wat niet netjes is volgens de heersende moraal.

Bekijk & lees alle columns door Roger van de Werff.

Ook interessant