Columns

De beperking van validisme

5 maart 2017, Supportbeurs

Woorden zijn krachtig. Met woorden uit je gevoelens als liefde, verdriet, angst, zet je aan tot actie, ontlok je een reactie en zet je zaken in beweging. Als je een boodschap helder over wilt brengen is het kiezen van de juiste woorden van groot belang. Wie weleens een tekst schrijft weet dat vaktaal en moeilijke woorden eigenlijk niet kunnen. Door moeilijke woorden en vaktaal wordt de tekst minder begrijpelijk. Logisch, want niet iedereen heeft de zelfde woordenschat.

Begrijpelijk schrijven heeft zijn beperkingen

Het schrijven van een tekst die leesbaar is voor een zo groot mogelijke groep mensen is daarmee een grote uitdaging. Voor je het weet zit je tekst vol met dat vakjargon oftewel vaktaal. Dat kan je voorkomen door zaken te omschrijven. Deze aanpak werkt over het algemeen, maar heeft wel een aantal beperkingen. Door zaken te omschrijven in plaats van de termen te gebruiken bereik je (vaak) je doel, maar het resulteert er ook in dat je het altijd op deze manier zal moeten oplossen. Daar zit volgens mij ook een probleem

Wie geen nieuwe woorden leert, gebruikt altijd dezelfde

Neem discriminatie en marginalisatie van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en-of verstandelijke gesteldheid. Grote kans dat je hierbij niet direct denkt aan validisme. Terwijl dit de officiële term is voor deze vorm van discriminatie.
Mensen kennen deze term niet en dus is de kans klein dat je validisme ooit terug zult zien in een tekst over validisme. Een paradox is geboren. Niemand kent de term, omdat niemand het gebruikt, omdat niemand het kent. Hiermee is de beperking van validisme direct duidelijk.

Mijn vorige blog over de stockfotografie van rolstoelen heeft veel losgemaakt. Dit maakt dat ik nadenk over hoe ik validisme aan de kaak kan stellen. Social media is hierbij een belangrijk wapen. Die zelfde social media vraagt om steeds meer in steeds minder tekens. De ideale Facebook-update bevat slechts 50 tekens. Discriminatie op grond van een handicap zijn er al 39. Zie hier het dilemma. De onbekendheid van validisme is haar grootste handicap.

Het is tijd voor meer aandacht rondom “discriminatie op grond van een handicap.” Tijd voor meer bekendheid, zowel voor de term als de gevolgen.

Bekijk & lees alle columns en tips door Eelco Martens.

Ook interessant