Columns

Help me

21 december 2014, Supportbeurs

In conflict met mezelf.
Mijn schoonzus heeft een zwaar geestelijk gehandicapte zoon.
Hij kan helemaal niets.
Hersenscans laten op alle gebieden totaal geen hersen-activiteit zien.
Alleen het Cerebellum toont enig activiteit, maar dat is slechts een vermoeden omdat ze dat niet kunnen zien op een scan.
Ik weet heel veel over de werking van onze hersenen.
Dit brengt mij in de spagaat want ik stel mijzelf de vraag: heeft dat lieve jongetje een ziel?
Heeft hij een bewustzijn?
Is dat de ziel?
Filosofen spreken verschillend daarover:
Homerus spreekt over thumos; levensbesef, wilskracht.
Heeft hij dat?
Plato zegt bijvoorbeeld dat de ziel het morele intellectuele zelf is, dit in onderscheid met de passies en lust c.q. plezier en allerlei zintuiglijke aspecten van het menselijk bestaan.
En heeft hij dat?
Aristoteles heeft het weer over drie soorten zielen.
De vegetatieve, affectieve en rationele ziel.
Dus als ik Aristoteles goed begrijp heeft hij wel degelijk een ziel, maar geen rationele ziel waar Plato en Homerus het over hebben.
Dan heb je nog de vele religies, allen met verschillende interpretaties. Maar dat geeft mij hooguit een antwoord zodat ik het moreel ethisch kan verantwoorden voor mijzelf.
En de wetenschap?
Dat zegt dat het een voortdurende interactie tussen de frontale hersenkwab (die zorgt voor ons rationeel denken) en het limbisch systeem is.
En dat is er niet dus heeft het manneke wetenschappelijk gezien geen ziel.
Ik vind dat eerlijk gezegd ook geen goed antwoord want wat is het bewijs dat die interactie bestaat; een hersenscan?
Ik zelf schrijf in mijn boek over de “Human shadow” van Bly die naar boven komt als die interactie weg valt. Het bewustzijn heeft dan geen controle over je daden.
Maar het kwam terug toen de rationele hersenen het weer over namen.
Is dat morele besef ziel? (Plato)
Als ik eerlijk ben voel ik nog het meeste voor de uitleg van Aristoteles.
Hij geeft de vrijheid in een keuze zodat je het zowel moreel/ ethisch als wetenschappelijk voor jezelf kunt verantwoorden.
Maar dan nog blijft de vraag.
Help me…

Bekijk & lees alle columns door Roger van de Werff.

Ook interessant