Columns

‘Herstel’ een veelvuldig gebruikt woord…

24 maart 2015, Supportbeurs

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten werd door Rutte en Samsom één woord veelvuldig gebruikt, namelijk; Herstel.
Als een toverformule herhaalden ze gebroederlijk; ‘Nederland herstelt zich, nu moeten we doorgaan met dit beleid.’
Terloops merkten ze af en toe op ‘We begrijpen dat veel mensen offers hebben moeten brengen.’
Nee, daar begrijpen ze niets van! Voor kwetsbare mensen is dit beleid geen ‘herstel’ maar een verdwijntruc. Grote groepen zijn pijnlijk achteruitgegaan. Misschien wel blijvend.
Groepen die gemakkelijk te ‘pakken’ waren, omdat de overheid ze goed in beeld heeft en ze weinig verzet kunnen bieden. Bezuinigen op kwetsbaren gaat kennelijk sneller en levert méér op dan het aanpakken van graaiers, bureaucratie, en verspilling.
Schokkend dat deze gevolgen genegeerd en weggebabbeld worden.

Herstel van handicap of ziekte?

Chronisch zieken en gehandicapten ‘herstellen’ medisch niet. Nu ook financieel en sociaal niet. ‘Mister Kabinetti’ heeft de volgende verdwijntrucs uitgehaald:
– Vermindering (in veel gemeenten zelfs afschaffing) van de thuiszorg.
– Enorme verhoging van de eigen bijdragen.
– Afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken.
– Verhoging van premies en eigen risico. Schrappen van dingen die vergoed worden.
– Beperken van de fiscale aftrek. Veel kosten door ziekte en handicap mogen niet meer afgetrokken worden.
Die stapeling veroorzaakt een crisis in iemand’s financiële gezondheid die kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Hoezo ‘herstel?’

Herstel van ouderdom?

Herman van Veen zong ooit: ‘Er bestaat geen medicijn, tegen oud en eenzaam zijn.’ Dat klopt. Maar als maatschappij en overheid kunnen we wèl zorgen dat die oude dag zo goed mogelijk is. Onder het uitspreken van de toverformule ‘zorgzame samenleving’ drukt goochelaar Mister Kabinetti zijn nepsnor. U mag het zelf oplossen, ook als het onoplosbaar is.
Ouderen komen geen verzorgingshuis meer in, maar krijgen evenmin thuiszorg.
Vereenzaming, vervuiling, en verslechtering van de gezondheid dreigen.
GGZ-opvang, dagbesteding, vervoer, WMO, burgerparticipatie, in alles gaat de botte bijl.
Mister Kabinetti bedient zich van slechte trucs en misleidt u waar u bij staat.

Herstel van werkgelegenheid?

Het aantal werklozen is de laatste jaren gestegen. De kansen voor arbeidsgehandicapten zijn eerder af- dan toegenomen. Nieuwe instroom bij de Sociale Werkvoorziening kan niet meer. Maar volgens de regering komen er voor gehandicapten duizenden banen in het bedrijfsleven bij. Zouden ze echt niet weten dat dat niet zo werkt? Ja hoor, dat weten ze wèl. Dat maakt hun gedraai en verdoezelen van de realiteit alleen maar erger.

Herstel bij de bankiers!

Veel salarissen, pensioenen en uitkeringen staan op de nullijn, maar bij de bankiers treedt er een duidelijk ‘herstel’ op. De top van Staatsbank ABN kreeg er 17% bij, hun salaris bedraagt nu 707.500 euro per jaar.
Het salaris van de ING topman wordt zelfs 28% hoger, en gaat naar 1,28 miljoen per jaar.
Een duidelijk ‘herstel’ dus voor de mensen die het financieel niet nodig hebben.
In moreel opzicht hebben ze echter heel hard ‘herstel’ nodig.
Net als die goochelaar van B kwaliteit, Mister Kabinetti.

Bekijk & lees alle columns door Kees de Jager.

Bron foto: Shutterstock via auteur K. de Jager

Ook interessant