Columns

Het belang van samen spelen voor ieder kind

3 mei 2018, Supportbeurs

Waarom doet de Speeltuinbende samen met al die partners zoveel moeite om een speelplek op  Support 2018 te bouwen die maar vier dagen gebruikt wordt?

Tja, waarom DOEN we dat?

Omdat het nodig is!

Samen spelen is essentieel

Omdat het nodig is dat al die volwassenen in de levens van kinderen met een handicap zich realiseren dat spelen het meest essentiële onderdeel van een kinderleven is.
En we kunnen dit honderd keer vertellen en we kunnen er geweldige filmpjes van maken, de boodschap komt pas echt over als we volwassenen samen met kinderen de kans geven het zelf te ervaren.
Met eigen ogen zien dat ieder kind wil én kan spelen. Zelf ervaren dat je als volwassenen spel kunt initiëren, stimuleren, en mogelijk maken.

Spelen bevordert inclusie

 Vrijdag 27 april was de Speeltuinbende aanwezig bij de afsluiting van LUDI, een groot vijfjarig Europees onderzoeksprogramma. Honderd onderzoekers uit het onderwijs, psychologie, sociologie, revalidatie, design, rechten en techniek uit tweeëndertig landen waaronder Nederland, hebben eraan meegedaan. Vijf jaar lang hebben ze vanuit allerlei invalshoeken spel van en voor kinderen met een handicap onderzocht. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in het LUDI Manifesto en het LUDI Position Statement. De honderd onderzoekers concluderen dat spelen voor kinderen met een handicap net zo wezenlijk is als voor andere kinderen. Spelen is de natuurlijke manier van ieder kind om met andere kinderen in contact te zijn, spelen bevordert inclusie.

Spelen om het spelen

De onderzoekers laten ook zien dat aandacht voor het spelen om het spelen (play for the sake of play) bij kinderen met een handicap niet vanzelfsprekend is en vaak in de eerste levensjaren wordt vergeten.  De eerste jaren van een kind met een handicap is er vooral veel aandacht voor de gezondheid en de handicap van het kind. Spel wordt dan ingezet om de behandelingen en onderzoeken dragelijker en effectiever te maken.
De spelontwikkeling krijgt weinig aandacht en dreigt daardoor onder te sneeuwen. Bij de Speeltuinbende zien we regelmatig kinderen die pas op hun zesde of zevende voor het eerst in een speeltuin komen. Voor hen is dan alles nieuw terwijl leeftijdsgenootjes er al jaren speelervaring in de speeltuin op hebben zitten.

Een nieuwe speel-cultuur

LUDI pleit voor een nieuwe speel-cultuur voor iedereen. Een maatschappij die weet dat spelen om het spelen wezenlijk is voor ieder kind en zich inspant om dat recht voor ieder kind mogelijk te maken.
En daarom bouwt de Speeltuinbende, samen met partners die samen spelen ook van levensbelang vinden, een urban pop-up samenspeelplein op Support.
Een speelplek waar kinderen lekker kunnen spelen, ouders en andere volwassenen kunnen meespelen en in gesprek gaan met experts over hoe ze zelf spelen om het spelen kunnen initiëren, stimuleren en realiseren!

Ook interessant