Columns

Respect voor ons fantastisch brein

27 september 2016, Supportbeurs

“Ons fantastisch brein”.
Dit is de titel van een artikel in de Volkskrant van zaterdag 24 september jl.
Het gaat over het nieuwe boek dat neurobioloog Dick Swaab geschreven heeft.

Eigenlijk wil ik hier niet over schrijven daar ik hiermee weer dikke reclame maak voor een man waarvan ik vind dat hij absoluut geen verstand heeft van de werking van de hersenen.
Nee, ik wil me niet ook scharen achter de vele criticasters die zijn bloed letterlijk en figuurlijk wel kunnen drinken.

Hij heeft ook nog de arrogantie om te zeggen: “De meeste van mijn critici zijn niet verder gekomen dan de titel, maakten zich boos en gingen reageren”. (De Volkskrant).
Deze stelling geeft blijk van een enorme minachting die hij heeft naar zijn lezers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen met een andere mening dan de zijne.

Hij predikt zijn, naar zijn zeggen, wetenschappelijke kennis, als een geradicaliseerde imam in de moskee, een dominee in de Bijbelgordel of de fanatici van de WASP in de VS hun geloof.

Nou wees gerust mijnheer Swaab ik héb uw boek gelezen en het rammelt aan alle kanten!

Waarom gaat die Swaab nooit inhoudelijk in op de kritiek denk ik wel eens?
Nee, hij wentelt zich liever vergenoegdzaam in de publieke aandacht die hij krijgt mede gevoed door De Wereld Draait Door van Mathijs van Nieuwkerk en die andere populistische ‘semi’ wetenschapper Eric Scherder.

In een van mijn eerdere columns schrijf ik over Swaab en zijn gedachten over “de vrije wil” en de discussie die hij daarover gevoerd heeft met de bekende filosoof Kenneth.
Ik heb daar niets inhoudelijks meer over gehoord maar ik kan niet goed opgelet hebben. Ik weet wel dat ik er over na heb zitten denken of ik naar die discussie zou gaan. Was een tamelijk dure aangelegenheid. Nee dat heeft me uiteindelijk niet weerhouden om te gaan maar veeleer de gedachte dat Swaab weer lekker verdient aan alle onzin die hij verkoopt. Nou niet van mijn centen!

Swaab heeft geen respect voor mensen die anders, maar vooral creatiever denken over de werking van de hersenen dan hij. Daarom krijgt hij ook zulke boze kritieken over hem heen denk ik.

Is er nou werkelijk niemand die deze charlatan kan stoppen?

Bekijk & lees alle columns door Roger van de Werff.

Ook interessant