Columns

Richtlijn neuropsychologische behandeling voor NAH

4 april 2018, Supportbeurs

Las onlangs iets interessants in de Nieuwsbrief april 2018 NAH Netwerk Zuidoost Brabant.

Onder redactie van prof. dr. Caroline van Heugten, dr. Dirk Bertens en prof. dr. Joke Spikman zijn de richtlijnen Neuropsychologische revalidatie herzien, uitgebreid en geüpdatet. Verder een hele rits aan professoren in de neuropsychologie die daar aan mee gewerkt hebben. Ook een professor waar ik eens een lezing samen mee heb gehouden.

Heb me eens door de 90 pagina’s tellende richtlijn geworsteld. Pffft, de enorme hoeveelheid literatuur waar ze zich doorheen geploeterd moeten hebben om tot de nieuwe richtlijn te komen. Respect!

Miste in het hele oeuvre enkel één echt relevant boek op dit gebied. Maar goed; ik zou ik niet zijn als ik er niet met een kritische blik naar zou kijken en zeker niet op de laatste plaats als ervaringsdeskundige.

Hun 90 pagina’s tellende richtlijn zou ik heel pragmatisch terug kunnen brengen tot één A-4’tje. Maar zou ik dan niet net zo ongeloofwaardig zijn als Wilders die zijn partijprogramma ook op één A-4’tje presenteerde? Een lachertje en heel Nederland viel daar dan ook over. Toch stelt het echt niet veel meer voor. Het gaat toch uiteindelijk om de resultaten? Dat wordt denk ik vaak uit het oog verloren.

Ik kwam wel iets interessants tegen in de richtlijn: men denkt er over na om ook een meer holistische benadering aan NAH behandeling toe te voegen. Dit zijn de eerste stapjes denk ik die de moderne wetenschap durft te maken naar een andere kijk op NAH. Maar goed dit is de eerste keer in de afgelopen 25 jaar dat ik dit zie gebeuren (In de reguliere wetenschap over NAH).

En als we weer 25 jaar verder zijn, wordt er dan eens echt naar de mens gekeken die achter het NAH steekt?
Ik mag het hopen. Zou die professor waar ik toen de lezing samen mee heb gehouden dan toch iets van me hebben opgestoken?

Nou in ieder geval veel succes waarde professoren met uw nieuwe richtlijnen, het is weer een stapje dichterbij voor een betere behandeling van NAH!

Bekijk & lees alle columns door Roger van de Werff.

Ook interessant