Columns

Wat? Is mijn medicijn niet beschikbaar?

31 januari 2017, Supportbeurs

Het komt steeds vaker voor dat een bepaald medicijn niet of nauwelijks beschikbaar is en je als patiënt ‘achter het net vist’. Een probleem dat zo’n zes jaar geleden begon en sindsdien alleen maar groter is geworden, blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Hoe komt het toch dat er in ons land een groeiend tekort is aan bepaalde medicijnen? Het kan zijn dat de productie van een bepaald medicijn tijdelijk is teruggeschroefd omdat benodigde grondstoffen niet verkrijgbaar zijn of dat de productie helemaal is gestaakt door bijvoorbeeld sluiting van een fabriek. Dit alles leidt er toe dat een apotheker minder van bepaalde medicijnen op voorraad heeft of zelfs helemaal niet meer kan leveren.

Preferentiebeleid overheid

Daarnaast speelt ook het door de overheid goedgekeurde preferentiebeleid een rol. Als gevolg van dit beleid hebben de verzekeraars het recht zelf een keuze te maken welke medicijnen en medicijnvarianten met dezelfde werkzame stof zij vergoeden.
Er zijn nogal wat mensen met een chronische aandoening of pijn die afhankelijk zijn van specifieke medicijnen van een bepaald merk. Zij krijgen steeds vaker een ander vervangend geneesmiddel door hun dokter voorgeschreven die niet altijd even goed werkt bij hen.

Meldpunt tekort geneesmiddelen

Inmiddels is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het ‘Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten’ gestart. Hier kunnen fabrikanten en verkopers  wijzigingen in de beschikbaarheid en de kwaliteit van medicijnen doorgeven.
Daarnaast bereidt het ministerie van VWS momenteel een wetswijziging voor. Zodra deze wijziging van kracht wordt kunnen farmaceuten die ‘nee’ verkopen een flinke boete opgelegd krijgen.
Tevens is er vanuit het ministerie van VWS een werkgroep gestart die een lijst moet opstellen met ’twintig mogelijke maatregelen om tekorten te voorkomen, te verhelpen of alternatieven aan te bieden’. 
Al deze maatregelen moeten er toe leiden dat het steeds groter wordende probleem van tekorten aan medicijnen een halt wordt toegeroepen en zich ten goede keert. 

Wat denk je; zal het medicijn tekort verder groeien of zullen de maatregelen van het ministerie van VWS hun vruchten afwerpen?

Ook interessant