Columns

Waterbeheer

12 mei 2014, Supportbeurs

Nederland is bekend door zijn waterbeheersing. Daar zijn knappe koppen voor.

Omdat Nederland laag ligt ten opzichte van de zee is men bezig maatregelen te treffen: dijken opwerpen, dammen maken…

Gemalen, stuwen, grondwaterstand: er wordt heel veel geld aan uitgegeven.

Ikzelf doe ook aan waterbeheersing. Op tijd afwateren is een ding dat in mijn leven een belangrijke rol speelt. Een overstroming ligt altijd binnen de mogelijkheden.

Ook daarvoor neem ik de nodige maatregelen:
In geval van hoog water de dijk klaar hebben, plannen waar ik kan afwateren…

Maar daar heeft Nederland niet aan gedacht… Het aantal invaliden toiletten, daar is geen studie naar gemaakt en wordt weinig geld aan uitgegeven…

Pas op Nederland: we zijn een klein landje en een overstroming ligt altijd op de loer…

Column door Pia Hendriks

Ook interessant