Columns

Zorg voor arm en rijk

29 maart 2017, Supportbeurs

President Obama heeft er met zijn Affordable Care Act, ook wel Obamacare genoemd, voor gezorgd dat meer Amerikanen verzekerd zijn van zorg dan vroeger. De Republikeinse partij was deze zorgwet een doorn in  het oog. Die partij vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om zich tegen ziektekosten te verzekeren en wil de gezondheidszorg zo veel mogelijk aan de markt overlaten. President Donald Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne de Obamacare zo snel mogelijk op te heffen en met iets ‘veel beters’ te komen.

Hoewel de Republikeinen zowel in het Congres als in het Huis van Afgevaardigden thans de absolute meerderheid hebben, is het hen en de nieuwe president niet gelukt de Obamacare nu al af te schaffen. Het nieuwe plan is niet eens in stemming gebracht,  omdat de Republikeinen onderling verdeeld zijn en de Democraten er geen behoefte aan hebben om ‘hun’ Obamacare ten grave te dragen.

Trump heeft zich laten kennen als een slecht verliezer door de Democraten de schuld te geven van het intrekken van het nieuwe plan dat het, in zijn woorden, desastreuze en totaal mislukte verzekeringssysteem van Obama moest vervangen. Zoals bekend houdt ‘the Donald’ niet van genuanceerd taalgebruik en zeker niet van respect voor zijn voorgangers.

Als het nieuwe plan wel was doorgegaan,  zou dat als consequentie hebben dat tientallen miljoenen,  vooral arme Amerikanen, niet meer verzekerd zouden zijn. Zij missen dan het basisrecht op zorg.

Wij kennen in Nederland wel dat basisrecht. Het was, let wel, een VVD- minister (Hans Hoogervorst) die de basisverzekering invoerde. Dat gebeurde in 2004. Ik herinner me nog goed dat je tot in de jaren negentig ziekenfondspatiënten en particuliere patiënten had die verschillend werden behandeld,  vaak met aparte spreekuren. Die ongelijkheid is sindsdien verdwenen.
In Nederland wordt er door sommige partijen nu gepleit voor een Nationaal Zorgfonds, om een einde te maken aan de marktwerking en de machtspositie van verzekeraars. Ik denk dat dit pleidooi te ver doorschiet en dat een Nationaal Zorgfonds voor de gezondheidszorg en de patiënten weinig winst zal opleveren en wel veel kosten en bureaucratie veroorzaakt. De huidige zorgverzekeraars hebben ook een positieve rol omdat zij toetsen op prijs en kwaliteit. Bij een Nationaal Zorgfonds zou die rol verdwijnen of weer op een andere manier vorm moeten worden gegeven.

In een beschaafd land hoort iedereen recht op zorg te hebben en niemand daarvan te worden uitgesloten. Vergeleken bij de Verenigde Staten is het recht op zorg in Nederland redelijk eerlijk verdeeld. Het zou naar mijn mening nog eerlijker zijn als het eigen risico verdwijnt.

Wat Obama in 2010 deed,  was beslist geen ‘links’ beleid,  hij probeerde de gezondheidszorg iets rechtvaardiger te maken. Het is Trump nog niet gelukt om dit weer om zeep te helpen, maar dat is zeker niet aan zijn principes te danken. Daar hebben we hem immers nog niet op kunnen betrappen. Misschien is het enige principe dat voor hem geldt,  dat de rijken moeten worden geholpen en de armen het gelag moeten betalen. Als we iets van Trump kunnen leren is dat we in Nederland die weg niet op moeten gaan.

Bekijk & lees alle columns door José van Rosmalen.

Ook interessant