Exposant

Commap communicatie apparatuur BV

stand: 08.D053,08.D064

Commap - communicatie apparatuur BV

Wij leveren allerlei communicatiehulpmiddelen aan mensen die een belemmering ervaren in de communicatie.
Commap communicatie apparatuur BV geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en begeleidt het gehele traject van aanvraag en het gebruik van het hulpmiddel.

We werken samen met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. We werken vooral voor mensen die door een motorische en/of cognitieve belemmering niet (meer) goed kunnen spreken. Door het inzetten van een hulpmiddel wordt het voor onze cliënten mogelijk om zich beter uit te drukken en wensen en behoeftes aan te geven.

Uit ervaring kunnen we zeggen dat met een communicatiehulpmiddel een sociaal isolement kan worden voorkomen of doorbroken. Zo leveren wij hulpmiddelen voor mensen met ALS, dwarslaesie, NAH, MS, Parkinson, afasie, herseninfarct, dysartrie, Syndroom van Down, aandoeningen aan slokdarm of keel, keelkanker, plots- en laatdoofheid, Locked-in syndroom, CVA, stembandproblemen etc.

Graag tot ziens bij onze stands: 08.E035 en 08.F060

Producten en Diensten
EyeComm oogbesturing
Met de EyeComm – oogbesturing is het mogelijk om spraakvervangend te communiceren en te alarmeren. De oogbesturing werkt met een camera die de bewegingen van de pupillen detecteert.

Spraakversterker
Een spraakversterker biedt ondersteuning bij het spreken

Hoe vervelend is het als je telkens moet herhalen wat je zei, omdat mensen je niet verstaan hebben? Er is een oplossing: de spraakversterker.

Wanneer je articulatie goed is, maar de kracht van de stem is afgenomen, kan een spraakversterker je stem beter hoorbaar maken. Je stem blijft zo gespaard en spreken kost minder energie. Er zijn verschillende spraakversterkers verkrijgbaar: van draagbare systemen tot een draadloze microfoon met een aparte vaste versterker.

Wat is een spraakversterker?
Een spraak- of stemversterker is een apparaat dat helpt volume te maken met je stem. Het kost hierdoor minder energie om te spreken en mensen zullen je weer makkelijker verstaan. Ook wordt je stem gespaard, omdat je minder luid hoeft te spreken om toch verstaanbaar te zijn.

Voor wie?
De spraakversterker wordt in zeer breed gebied toegepast. Denk aan mensen met ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose), MS (Multiple Sclerose), dysartrie maar ook mensen met keel- en stemaandoeningen.

Slechthorend
Ook wanneer je slechthorend bent kan een spraakversterkers een uitkomst bieden. Doordat jouw gesprekspartner een stemversterker draagt is deze persoon beter te verstaan. Het apparaat wordt ook dikwijls gebruikt door leerkrachten en docenten die lesgeven aan slechthorende kinderen en studenten.

Brainfingers

Communiceren zonder te bewegen.

Brainfingers is een systeem wat hersengolven en minimale bewegingen in het aangezicht gebruikt voor communicatie. Bij het gebruik van Brainfingers wordt een band met sensoren om het hoofd gedaan. Deze sensoren kunnen hersensignalen in de frontaalkwab detecteren. Brainfingers kan géén gedachten lezen. Er zijn 5 grote groepen aan hersensignalen: muscle (activering aangezichtsspieren), glance (oogbewegingen) en de hersensignalen alfa, bèta en tèta. Een aangekoppeld kastje, onderdeel van Brainfingers, zet gedetecteerde signalen om in een schakelactie.

Bij het gebruik van één signaal (wat de meeste gebruikers doen) kan dit gecombineerd worden met scanning op een communicatiehulpmiddel. Je stapt dan automatisch door keuzes heen en wanneer een signaal gegeven wordt, wordt er een selectie gemaakt.Op deze manier kan Brainfingers gecombineerd worden met de aansturing van een communicatiehulpmiddel en zodoende kunnen letters worden geschreven of pictogrammen worden geselecteerd (via bijvoorbeeld communicatiesoftware van MindExpress of The Grid). Brainfingers kan ook gebruikt worden in combinatie met ons programma SIDE (gebaseerd op letterspelling).

MMS - Minimal Movement Switch

De MMS (Minimal Movement Switch) is een schakelaar die kan worden geactiveerd met minimaal kleine bewegingen. Communiceren en alarmeren wordt mogelijk, ook wanneer dit door iedereen voor onmogelijk wordt gehouden.

De beweging kan gemaakt worden door het knipperen met je ogen, het trekken van je wenkbrauw of wang, de beademingsslang of dergelijke. Mensen met ALS bulbaire vorm kunnen vaak hun voeten nog lang bewegen. Ook hiermee kan de MMS worden bediend.

Alarmeren:

De MMS kan worden aangesloten op het draadloze of bedrade alarmsysteem van uw woning, een ziekenhuis, instelling of hospice. Op deze manier kunnen mensen die een gewone (alarm)knop niet kunnen bedienen, toch alarmeren. Vooral mensen met het Locked-In Syndroom en mensen met ALS maken hier al dankbaar gebruik van.

Communicatie:
De MMS bewijst al jaren zijn functie bij een klein aantal mensen met het Locked-In Syndroom, maar is nu ook geschikt gemaakt voor iedereen met bijvoorbeeld ALS, MS of een andere ziekte die het bewegen bemoeilijkt. De MMS kan gebruikt worden voor het aansturen van een communicatiehulpmiddel en zodoende kunnen letters worden geschreven of pictogrammen worden geselecteerd. De MMS kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in combinatie met ons programma SIDE.

Eigenschappen:

* Contactloos
* Werkt al op zeer kleine bewegingen (wenkbrauw, wang, lip, voorhoofd, teen etc.)
* Ongevoelig voor verstellingen: ook na een verschuiving van bijvoorbeeld het bed of door een spasme blijft de schakelaar werken.
* Kan ook werken op een grotere afstand van de cliënt, waardoor deze naast het bed of verdekt kan worden opgesteld.
* Werkt samen met alle apparatuur:
Mobi2
Mindexpress
Grid
Zingui
Gewa omgevingsbediening
Alarmeringen (werkt ook in het donker)etc. etc.

Zeer geschikt voor ALS en Locked-In patienten.