Exposant

Aanpak verspilling in de zorg met een landelijk meldpunt

13 april 2014, Supportbeurs

Cliënten, patiënten, mantelzorgers en zorgverleners worden door minister Schippers uitgenodigd om via het nieuwe, landelijke ‘Meldpunt Verspilling in de Zorg’ aan te geven wáár in de zorg geld niet doelmatig wordt besteed.  Ook goede plannen en oplossingen om verspilling tegen te gaan zijn via dit meldpunt meer dan welkom.

Met zijn allen willen we de zorg toegankelijk houden. Belangrijk dus om te zorgen dat de beschikbare middelen en gelden zo optimaal mogelijk worden ingezet. Alleen zo blijft de premie betaalbaar voor iedereen. Het idee dat er nog veel verspild wordt in de zorg en geld bespaard kan worden is aanleiding om een speciaal digitaal meldpunt te openen. Uiteraard met het idee verspillingen te inventariseren en zoveel en goed mogelijk tegen te gaan.

Wilt u een verspilling melden of heeft u een goed idee hoe deze tegen te gaan? Kijkt u dan op www.verspillingindezorg.nl

Ook interessant