Exposant

Boek over E-Health in co-creatie

17 augustus 2014, Supportbeurs

Door te leren van eerdere ervaringen kunnen zorgvernieuwingen snel en vlot ingevoerd worden. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor E-Health. Op dit moment is er een E-Healthboek in de maak, via co-creatie. Dat betekent dat u als zorginnovator, productontwikkelaar of als zorginstelling mee kunt schrijven aan dit boek.

E-Health in ontwikkeling

Op dit moment zijn er al vele vormen van E-Health in gebruik en in ontwikkelingen. Dit kan gaan om e-diagnose, e-therapie en e-care, maar ook om bijvoorbeeld e-logistiek. Door deze zorginnovaties kan er vaak meer gedaan worden met minder middelen en het brengt de zorg bovendien dichterbij de patiënt of cliënt. Dat is mooi in een tijd dat de zorgkosten de pan uit rijzen.

Het is echter niet gemakkelijk voor een instelling om door de bomen het bos nog te zien. Er zijn veel aanbieders en bovendien is het vaak niet eenvoudig om E-Health goed te implementeren, zonder dat er allerlei kinderziektes om de hoek komen kijken.

E-Healthboek is vervolg op Zorginnovatieboek

Om het proces van zorginnovatie te vergemakkelijken is het handig als eerdere ervaringen en kennis gedeeld worden. Op die manier kan er geleerd worden van eerdere ervaringen. Aimpact heeft dit al eerder gedaan met een gratis Zorginnovatieboek, dat eveneens in co-creatie geschreven is.

In co-creatie schrijven van boeken is een nieuwe manier om veel betrokken partijen mee te laten schrijven aan een boek. Zo komt veel kennis uit verschillende invalshoeken in korte tijd samen. Vanwege het succes van het zorginnovatieboek, heeft Aimpact besloten om een vervolg te maken, specifiek over E-Health

Meeschrijven aan E-Healthboek

Als u een zorginnovatie op het gebied van E-Health heeft, kunt u een bijdrage aan het boek leveren. Op die manier wordt deze innovatie onder de aandacht gebracht van belangstellende partijen, zowel medeproducenten als zorginstellingen. Er is zelfs een mogelijkheid om in de ontwikkelingskosten te delen.

Daarnaast kunt u ook een bijdrage leveren aan het boek als u als instelling, patiënt of cliënt of werker in de zorg ervaringen heeft met de implementatie van E-Health in uw organisatie of praktijk. E-Health wordt breed gedefinieerd en kan gaan van domotica-toepassingen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen, sensoren voor valdetectie tot websites en apps voor zelfmanagement en telemonitoring.

Eigenlijk kan iedereen die betrokken is of een visie heeft als co-auteur bijdragen. Op die manier kunt u andere instellingen en personen inspireren en infomeren over E-Health. Het boek wordt uiteindelijk, net als het Zorginnovatieboek, gratis online beschikbaar gesteld.

Ook interessant