Exposant

De wijkverpleegkundige nieuwe stijl

22 april 2014, Supportbeurs

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben onlangs hun notitie ‘Nieuwe aanspraak wijkverpleging’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is eindelijk geregeld dat iedereen vanaf 2015 recht heeft op zorg van de wijkverpleegkundige. De gevreesde knip in de zorg is daarmee definitief buiten beeld.  
 

Een loket
Hoewel deze ‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ voor de mensen in het veld voelt als een terugkeer naar vroeger, zijn de meeste betrokkenen blij met de ingezette koers. De Patiënten federatie NPCF is verheugd over het feit dat de eigenlijke plannen om verzorging en wijkverpleging op te delen – de zogenaamde ‘knip in de zorg’- van de baan zijn. Patiënten zouden anders voor een deel van de zorg bij de gemeente moeten aankloppen en voor een ander deel bij de zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2015 valt de wijkverpleegkundige in het basispakket van de Zorgverzekeringswet en dat is goed nieuws voor de patiënt en voor de zorgverlener. De wijkverpleegkundigen krijgen meer vrijheid om zelf te bepalen hoeveel tijd de zorg voor een cliënt gaat kosten. Ze hoeven dus geen rekening meer te houden met een vooraf aangegeven hoeveelheid minuten die ze mogen besteden aan een cliënt.

Ambassadeurs wijkverpleegkundigen
Op 5 maart werden door staatssecretaris Van Rijn de certificaten overhandigd aan 13 ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Zij gaan de ‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ promoten in het land. Bovendien gaan deze ambassadeurs wijkverpleegkundigen en andere betrokken partijen ondersteunen om de wijkverpleging in zijn nieuwe vorm gestalte te geven. Het initiatief voor dit ambassadeursproject werd genomen door de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Zorgenden Nederland (V&VN) en onderzoekscentrum ZonMw.

Spil in de zorg
Volgens Van Rijn is de wijkverpleegkundige met de ‘Nieuwe aanspraak wijkverpleging’ daar waar hij of zij thuishoort: midden in het centrum van het (veranderend) zorglandschap. De wijkverpleegkundigen vervullen een spilfunctie in dat zorglandschap. Ze weten niet alleen precies welke zorg iemand nodig heeft om langer thuis te blijven wonen, maar ze coördineren bovendien alles rondom het regelen van die zorg. Zo stemt de wijkverpleegkundige alles af met andere hulpverleners als de huisarts, de medisch specialist en het maatschappelijk werk. De wijkverpleegkundigen zijn volgens Van Rijn niet alleen specialisten op het gebied van zorg, maar in eerste instantie specialisten op het gebied van de mens met wie ze te maken hebben. En het is precies dat uitgangspunt dat zowel de wijkverpleegkundige zelf als patiënt van harte kunnen omarmen.

 

Ook interessant