Exposant

Discriminatie op arbeidsmarkt stijgt

22 april 2014, Supportbeurs

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar veel meer vragen gekregen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Een van de belangrijkste gronden waarop mensen worden uitgesloten zijn handicap of chronische ziekte.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Vorig jaar kregen zij 75 procent meer vragen over discriminatie. Een explosieve stijging ten opzichte van 2012.

Discriminatiecijfers
Het college ontving vorig jaar 2581 vragen over discriminatie, waarvan 56 procent ging over de arbeidsmarkt. Net als in 2012 werd het meest gediscrimineerd op de werkvloer, vooral tijdens werving en selectie. De drie belangrijkste gronden waarop mensen worden uitgesloten:

  • geslacht (22%)
  • leeftijd (17%)
  • handicap of chronische ziekte (17%).

Bewustwording
De cijfers laten zien dat discriminatie op de arbeidsmarkt een groot probleem is in Nederland. Voor het college aanleiding om een bewustwordingscampagne te starten. Het blijkt namelijk dat veel werkgevers, scholen en ondernemers zich er niet van bewust zijn dat ze discrimineren. Volgens de organisatie is bewustwording een belangrijk wapen om uitsluiting in de toekomst tegen te gaan.

Uitsluiting voorkomen
“Werkgevers en werknemers moeten zich meer bewust worden van wat discriminatie is”, zegt voorzitter Laurien Koster. “Als dat niet duidelijk is, weet je ook niet of je zelf gediscrimineerd wordt of juist dat je een ander discrimineert. De overheid speelt hierin een belangrijke rol als het gaat om de naleving van mensenrechten. Zij moeten actief optreden tegen uitsluiting, zodat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft. Maar de rol van politici, werkgevers, ondernemers en scholen is hierin minstens zo belangrijk.”

Maatregelen
Uit het jaarverslag blijkt verder dat er in steeds meer zaken daadwerkelijk sprake is van discriminatie. De afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen van 56 procent in 2011 naar 62 procent in 2013. Wel blijkt dat meer instellingen na een uitspraak maatregelen nemen om discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen.

Ook interessant