Exposant

Domotica, zorg van de toekomst

19 mei 2014, Supportbeurs

Technologie in de zorg is niet meer weg te denken. De laatste jaren komen er steeds meer ICT-hulpmiddelen op de markt om op afstand zorg te bieden. Hoe kan deze slimme technologie in de woning (domotica) personen met een handicap helpen? En wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen?

Domotica omvat alle technologie in en om huis die het wonen prettiger, veiliger en makkelijker maakt.

Van alarmknop tot beeldcommunicatie
Domotica automatiseert bepaalde handelingen waardoor personen met een handicap eenvoudig functies in hun woning  kunnen bedienen: verlichting, elektrische toestellen, rolluiken, audio, video of het alarm. Domotica varieert van een eenvoudige alarmknop die een cliënt bij zich draagt, tot bewegingssensoren die informatie verzamelen over het leefpatroon van de cliënt, maar ook medicatiebegeleiding en monitoring op afstand of contact via beeldcommunicatie.

Technische ontwikkelingen
Steeds vaker zetten zorgorganisaties domotica in ter ondersteuning van de zorg. Veel zorgorganisaties starten initiatieven om te onderzoeken of specifieke domotica mensen ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Zo is Vivantes een proef gestart met een multifunctioneel aanraakscherm. Via dit aanraakscherm bestellen bewoners in hun zorgwoning brood en gebak, die een vrijwilliger vervolgens komt brengen. Het idee is om deze bestelservice uit te breiden met boodschappen, klussen en maaltijden. Een ander mooi voorbeeld zijn thuiszorgteams en ziekenhuizen die patiënten op afstand via een beeld- of telezorgsysteem monitoren. Patiënten meten bijvoorbeeld dagelijks hun bloeddruk, gewicht en hartslag en voeren deze in de computer in. Via internet worden de gegevens naar de zorgorganisatie gestuurd. Bij afwijkingen wordt de zorgverlener gewaarschuwd en kan hij de patiënt direct oproepen.

Zelfredzaamheid
Domotica gaat om meer dan alleen technologie en woningautomatisering. Het gaat om zelfstandigheid en goede zorg, om vrijheid en eigenwaarde, om veiligheid, eigen regie en participatie. Domotica kan het zorgproces ondersteunen en aanvullen, waardoor de zorg steeds meer in de thuisomgeving van mensen plaatsvindt. Op deze manier kunnen personen met een handicap langer thuis blijven wonen en het zorgpersoneel efficiënter worden ingezet.

Uitdagingen Domotica
De zorg is door domotica aan het veranderen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd roepen de technologische ontwikkelingen allerlei vragen op: Wat zijn de gevolgen voor de zorgrelatie als de zorgverlener meer op afstand komt te staan? Tast het de privacy van mensen aan? En hoe zit het met de kosten en kansen op storingen? Allemaal vragen waar goed over nagedacht moet worden. Belangrijk is dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan wil domotica succesvol zijn, waaronder:

  • vaststellen van een heldere visie op zorg;
  • technologische oplossingen moeten aansluiten bij de zorgvraag;
  • maken van een risicoanalyse bij de aanschaf van domotica;
  • aandacht voor training van en communicatie naar de gebruikers van de domotica-oplossing;
  • een goede evaluatie, zowel op cliëntniveau als op systeemniveau.

Uiteindelijk is het doel om zorg en wonen dichter bij elkaar te brengen, zodat personen met een handicap langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Domotica kan daar letterlijk een handje bij helpen.

Ook interessant voor u?
Wereldwijde zorgprimeur voor Amsterdam >
Domotica voor slim (thuis)wonen >
Bekijk verschillende domotica (huisautomatisering) producten >

Ook interessant