Exposant

Ergotherapie vermindert beperking Parkinsonpatiënt

16 april 2014, Supportbeurs

Veel van de bewegingen die wij maken worden automatisch geregeld vanuit onze hersenen. Bij de ziekte van Parkinson zijn bepaalde cellen in de hersenen beschadigd. Soepel en automatisch bewegen is niet langer vanzelfsprekend. Sommige delen van het lichaam gaan beven en het uitvoeren van alledaagse handelingen levert problemen op. 

Doorverwijzing ergotherapeut
Parkinsonpatiënten werden vaak doorverwezen naar een ergotherapeut, zonder dat vast stond of behandeling ook iets opleverde. Inmiddels is uit een eerste breed opgezette studie gebleken dat ergotherapie wel degelijk het functioneren van personen met Parkinson verbetert.  De resultaten van de studie zijn vorige week gepubliceerd in The Lancet Neurology, één van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. De uitkomsten van de studie worden gebruikt om bestaande behandelingen te vervolmaken.
 

Doel ergotherapie voor Parkinsonpatiënt
Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat er gericht onderzoek is gedaan naar het effect van ergotherapie op Parkinsonpatiënten? Het blijkt dat Parkinson uiteenlopende problemen oplevert die sterk per persoon verschillen. Het doel van behandeling door een ergotherapeut is voor iedereen verschillend en maatwerk. In de hele opzet van het onderzoek moest hier rekening mee worden gehouden.

Ergotherapeut en onderzoeker Ingrid Sturkenboom : “We hebben de individuele wensen van de patiënten als uitkomstmaat gebruikt. Zij bepaalden zelf op welke punten ergotherapie hun functioneren moest verbeteren. Op die punten konden we het functioneren van de patiënten voor en na de therapie vergelijken. We keken ook naar het functioneren van mensen die geen ergotherapie kregen. We vonden duidelijke verschillen. In de negen ParkinsonNet-regio’s waar wij ons onderzoek uitvoerden, beoordeelden de deelnemende patiënten die ergotherapie ontvingen hun dagelijks functioneren beter.

Beperkingen verminderden
Parkinsonpatiënten werd gevraagd aan te geven in welke mate zij dagelijkse activiteiten konden uitvoeren en in hoeverre zij wel/niet te spreken waren over hun eigen functioneren. Zo’n 50% van de patiënten die door een ergotherapeut werd behandeld gaf aan dat de beperkingen als gevolg van Parkinson sterk verminderden. De overige 50% gaf verbeteringen aan, maar minder sterk.  Waarom ergotherapie bij de ene patiënt beter effect resulteert als bij de ander is onderwerp voor een volgend onderzoek.

Bron: Handicapnieuws.net en RadboudUMC

 

Ook interessant