Exposant

Extra geld voor werken in de zorg

22 april 2014, Supportbeurs

Lodewijk Asscher maakte maandag 31 maart in de Telegraaf bekend dat hij ongeveer 100 miljoen euro extra op tafel legt voor werken in de zorg, mensen om te scholen of om jongeren aan het werk te houden.

De minister stelt aan deze geste wel de voorwaarde dat de sociale partners in de sector over de brug komen met een vergelijkbaar bedrag. Asscher noemt deze extra injectie in het interview een ‘megasectorplan’.  De komende jaren staan  gigantisch veel veranderingen in de zorg op stapel.  “Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor een ander soort banen nodig is,” aldus Asscher.

Banen voor jongeren in de zorgsector  
Met dit megasectorplan hoopt de minister van Sociale Zaken niet alleen mensen langer aan het werk te houden, maar ook banen te creëren in de zorg voor jongeren. Asscher is samen met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in onderhandeling met werkgevers en vakbonden in de zorg om tot een plan te komen. Dat moet er onder andere in voorzien personeel om te scholen en jongeren op te leiden voor werken in de zorg.

Gezamenlijk plan voor banen in de zorg, om- en bijscholing
De bewindsman wil voorkomen dat een instelling mensen ontslaat terwijl elders personeel nodig is. „Als de zorgsector als geheel optreedt, dan hoeft een instelling niet op eigen houtje iemand te ontslaan. Dit wordt een groot gezamenlijk plan voor banen in de zorg, voor omscholing en bijscholing”, stelt Asscher. „Daarmee moet ervoor worden gezorgd dat mensen aan de slag kunnen(blijven) in hun mooie sector en niet thuis terechtkomen.”

Kritiek banenplan
In een eerste aanvraagronde gaf het kabinet haar goedkeuring aan zes banenplannen, onder andere voor de bouw en de transportsector. In de tweede aanvraagronde, die 1 april van start ging, wil Asscher zijn “megasectorplan” indienen. Hij weerspreekt kritiek dat met het geld banen worden geschapen die veel weg hebben van de Melkertbanen tien jaar geleden.
Je hebt altijd cynici die zeggen ’doe maar niet’. Maar die moeten dan maar aan die duizenden mensen die nu hun werk in de zorg behouden of een nieuwe baan krijgen, uitleggen dat ze maar moeten wachten tot 2016 als de economie weer aantrekt,” zegt Asscher in zijn reactie op deze kritiek.

 

Ook interessant