Exposant

Gemeente niet klaar voor inwonende ouders

28 april 2014, Supportbeurs

Gemeentes zijn niet voorbereid op ouderen die bij hun kinderen intrekken concludeert het Netwerk Notarissen.  De organisatie hield een enquête onder vijftig gemeente. Op dit gebied is er nauwelijks beleid ontwikkeld. Ouders en kinderen lopen daardoor tegen allerlei praktische problemen aan. 

Communicatie en beleid
In plaats van een beroep te doen op reguliere zorg wil het kabinet dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Maar als het gaat om bij hun kinderen inwonende ouders ontbreekt het aan communicatie en beleid. Vrijwel geen enkele gemeente heeft bijvoorbeeld een contactpersoon op dit terrein.

Notarissen ontvangen steeds meer vragen van ouders en kinderen over praktische zaken als bouwkundige aanpassingen. Zo willen sommigen een extra huisnummer, zodat de bewoners ieder hun eigen post ontvangen. Anderen  willen extra  woonruimte realiseren in de tuin.

Als de ouders en kinderen over willen gaan tot splitsing van de woning moet er een vergunning worden aangevraagd. Er is dan veelal geen speciaal beleid of uitzonderingspositie voor ouders en kinderen die bij elkaar willen gaan wonen. Ook bij het bouwen van een onderkomen in de tuin of op het erf van de kinderen, lopen burgers tegen veel regels aan”, concludeert het Netwerk Notarissen.

Ook interessant