Exposant

Meer zelfmanagement in de zorg

30 juli 2014, Supportbeurs

Diabetespatiënten die moeite hebben met ‘zelfmanagement’ – het zelf zorgen voor je gezondheid – gebruiken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar meer aan zorg. Ze zijn minder tevreden over de zorg en hebben meer klachten van hun diabetes.

Meer eigen regie in de zorg

Een kwart van alle Nederlanders heeft één of meer chronische ziekten en nu we steeds ouder worden zal dit aantal de komende jaren verder toenemen. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen kwalitatief goede zorg betaalbaar blijft, wil de overheid patiënten een steeds grotere rol geven in de zorg voor hun eigen gezondheid.

Chronisch zieken pro-actief maken

Voor chronisch zieken speelt dit nog veel sterker. Van hen worden ‘zelfmanagement’ en ‘eigen regie’ verwacht, wat wil zeggen dat zij zelf hun gezondheid en klachten in de gaten houden. Bovendien moeten chronisch zieken eigenaar worden van de besluitvorming over hun eigen behandeling en zelf hun zorg coördineren. Niet alle chronisch zieken kunnen dat even goed. Sommigen missen hiervoor de kennis, het zelfvertrouwen of de vaardigheden.

Patient Activation Measure (PAM)

Sinds 2012 is in Nederland een instrument beschikbaar waarmee verschillende groepen patiënten  onderscheiden kunnen worden op basis van hun ‘zelfmanagementvaardigheden’: de Patient Activation Measure (PAM). Deze vragenlijst meet hoe patiënten hun kennis en vaardigheden inschatten om met hun ziekte om te gaan en hun vertrouwen daarin. Met deze uitkomsten kan aan groepen patiënten vervolgens zorg en preventie op maat geboden worden.

Zelfmanagement en zorgkosten

Het onderzoek bevestigt de verwachting dat mensen die laag scoren – die dus moeite hebben met zelfmanagement – meer professionele zorg gebruiken, met hogere kosten, de kwaliteit van zorg minder vinden en meer last van de diabetes hebben. Vooral mensen met de laagste scores steken ongunstig af tegen andere groepen. Ze gebruiken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar meer aan zorg.

Identificeren

De PAM-score toont een samenhang met demografische kenmerken: ouderen, mensen met een lage opleiding, uit een lagere sociale klasse, met meerdere beperkingen en aandoeningen en een slechtere gezondheid blijken minder in staat tot zelfmanagement. Zelfmanagementondersteuning binnen deze groep zou moeten helpen om de betrokkenen in te laten zien dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in hun eigen zorg en ze te stimuleren de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

Bron: Nivel

Ook interessant