Exposant

Navigator helpt jongeren en gemeenten bij uitvoer Participatiewet

14 juli 2014, Supportbeurs

Nu veel van de landelijke zorgtaken naar de gemeenten overgeheveld worden, kan de zorg beter afgestemd worden op het individu. De gemeente staat immers dichterbij de burger dan de rijksoverheid. MEE Drenthe is in het kader van de Participatiewet de pilot ‘Navigator’ gestart. Dit project begeleidt jongeren met een beperking van school naar werk.

Wat is Navigator?
Navigator helpt jongeren met een beperking, die niet zonder professionele hulp werk zouden vinden noch op hun werk zouden kunnen functioneren. Het project kan hierbij helpen en duidt een persoon aan als ‘Navigator’ in de begeleiding van de desbetreffende jongere. Deze persoon is aanspreekpunt voor de jongere en houdt contact met alle betrokken instanties, partijen en personen, zoals het UWV, school, zorginstelling en werkgever.

Doelstelling van het project is om, geheel conform de doelstelling van de Participatiewet, zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk te krijgen, uit de Wajong te halen en hen een betere kwaliteit van leven mee te geven.

Meer dan alleen van school naar werk
De jongeren worden begeleid tussen hun 12e en 27e levensjaar. Een Navigator helpt hen niet alleen naar werk, maar staat hen ook tijdens hun loopbaan bij. Naast advies en begeleiding op de arbeidsmarkt kan een Navigator ook helpen bij zelfstandig wonen, financiën en scholing.

Samen met de Navigator stippelt de jongere een traject uit dat wordt aangepast als dat nodig is. De begeleiding is niet constant, maar bestaat uit korte interventies op momenten dat dit nodig is.

Navigator bezuinigt in het kader van de Participatiewet
In Drenthe is een pilotproject gestart en dat blijkt een behoorlijk succes. Honderd jongeren zijn in beeld en de helft ervan is bezig in een werktraject. Een gemeentelijk beleidsambtenaar schat dat Navigator een besparing van minimaal zo’n 20.000 euro per jongere kan opleveren. Het is dan ook de bedoeling dat meerdere gemeentes deelnemen en dat het project landelijk ingezet wordt.

Betere scholing via de Navigator
Eigenlijk is de Navigator een verlengstuk van scholen, waarmee uitstroom naar werk en de kans op een startkwalificatie worden vergroot. De scholen hebben goed in beeld welke leerlingen eigenlijk extra begeleiding nodig hebben op de arbeidsmarkt, maar beschikken vaak niet over de tijd noch de mankracht om de leerling ook daadwerkelijk richting werk te begeleiden.

Daarnaast stimuleert de Navigator de jongeren ook om verdere beroepsgerichte cursussen en opleidingen te volgen als ze eenmaal stage lopen of aan het werk zijn. Zo wordt de kans op een bestendige loopbaan verder vergroot. Dus niet alleen gemeenten, maar ook scholen hebben dus belang bij deze aanpak.

Goed voorbeeld Participatiewet
Navigator is één van de voorbeelden van hoe de Participatiewet inderdaad verbetering kan brengen in de situatie van jongeren met een beperking. Bovendien kan deze werkwijze een behoorlijke besparing opleveren.

Meer informatie? Kijk eens op Navigatordrenthe.nl
 

Ook interessant