Exposant

Overdracht zorgtaken van overheid naar gemeenten op de helling?

13 april 2014, Supportbeurs

Tijdens een ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een ruime meerderheid van de leden het akkoord, waarin staat geregeld hoe de zorgtaken van de overheid vanaf 2015 dienen over te gaan naar de gemeenten, afgewezen.

Plan is dat de gemeenten volgend jaar verantwoordelijk worden voor  de taken die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Volgens de VNG moet het ‘nee’ van de gemeenten tegen het akkoord absoluut niet gezien worden als een ‘nee’ tegen de overdracht van verantwoordelijkheden. Heikel punt voor de gemeenten is dat er nog te veel onduidelijkheden zijn rondom de AWBZ en de zorgtaken die zij op zich moeten gaan nemen.

Het plan van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid over de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De VNG had haar leden eind 2013 opgeroepen vóór het akkoord te stemmen. Het bestuur komt deze week bij elkaar en beraadt zich op vervolgstappen en of het de mening van haar leden al dan niet deelt.

Ook interessant