Exposant

Veranderingen in de zorg

16 september 2014, Supportbeurs

Er verandert vanaf januari zoveel in de zorg dat het lastig wordt om bij te houden wat er nu precies gaat gebeuren. Nog onduidelijk is wat deze veranderingen in de zorg concreet gaan betekenen voor de mensen die zorg nodig hebben, zorg verlenen of beslissen over wie welke zorg krijgt.

Informatie en hulp op bijeenkomsten
Met de steun van het Ministerie van VWS organiseert Ieder(in) samen met andere organisaties provinciale bijeenkomsten onder de titel ‘Zorg verandert’. Tijdens deze bijeenkomsten worden mensen die langdurige zorg nodig hebben, maar ook WMO raadsleden, cliëntondersteuners, belangenbehartigers, vrijwilligers en mantelzorgers bijgepraat over de aanstaande veranderingen en krijgen ze tips over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden.

Het programma start met een bijeenkomst in Almere op 22 september en zal gevolgd worden door 11 bijeenkomsten in andere provincies. Wie interesse heeft om meer te weten te komen over de komende veranderingen in de zorg, kan zich vanaf nu inschrijven.

Soepel het nieuwe zorgstelsel in
Het doel van ‘Zorg verandert’ is om de eigen regie van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en hun omgeving te versterken. Alleen op die manier zijn ze in staat om zelf of met anderen te bepalen wat de beste oplossing voor hen is binnen het nieuwe zorgstelsel.

Dit doel sprak vele cliëntenorganisaties aan, zodat naast penvoerder Ieder(in) de bijeenkomsten mede georganiseerd worden door Mezzo, Landelijk Platform GGz, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland , Per Saldo, CSO (Koepel van ouderenorganisaties), LOC (Zeggenschap in zorg) en LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap). Door het gesprek over de veranderingen in de zorg op gang te brengen hopen ze dat het invoeren van het nieuwe zorgstelsel op een goede en soepele manier zal verlopen voor de mensen die er afhankelijk van zijn.

Monitoring gevolgen veranderingen in de zorg
Naast bijeenkomsten is monitoring ook onderdeel van het programma ‘Zorg Verandert’. Door vanaf 1 januari bij te houden hoe de veranderingen in de zorg verlopen bij de mensen kan er bijgehouden worden of er mensen in de problemen komen. Dit zal gebeuren door gespreksbijeenkomsten en een landelijk signaalpunt, waar mensen problemen kunnen melden. ‘Zorg verandert’ zit naar aanleiding van de signalen direct aan tafel met het Ministerie van VWS en beleidsmakers op dit gebied. Zo wordt er gezorgd dat er niet alleen problemen gesignaleerd worden, maar dat er ook meteen naar oplossingen wordt gezocht.  

Pas vanaf 22 september gaat de officiële website van het programma online, maar voor meer informatie, de data van de bijeenkomsten en voor het inschrijven kunt u al naar Zorgverandert.nl.

Ook interessant