Exposant

Wereld’s meest innovatieve dynamische armondersteuning

6 juni 2013, Supportbeurs

Wat is de dynamische armondersteuning ‘Darwing’? Dynamische armondersteuningen helpen personen met geringe spierkracht bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten. Nu is een zeer geavanceerde versie ontwikkeld en aan het assortiment toegevoegd: de Darwing. De werking van dynamische armondersteuningen berust op compensatie van het gewicht van de arm. Ze maken bewegen en tillen tegen de zwaartekracht mogelijk. Darwing is een armondersteuning die de voordelen van eerdere types combineert èn de mogelijkheid biedt om de mate van compensatie zelfstandig aan te passen. Darwing kent een geheel nieuw werkingsprincipe en heeft functies die ontbreken bij huidige producten. Het gepatenteerde balansmechanisme past zich optimaal aan de stand van de arm aan en maakt uiterst licht bewegen van de aangedane arm mogelijk. De bewegingen van de arm worden op natuurlijke wijze gevolgd. Het hulpmiddel is geheel blokkeerbaar en instelbaar. Nu is bij geringe spierkracht een grotere zelfstandigheid haalbaar!

Gebruikers van de ‘Darwing’ zijn personen met een bemoeilijkte arm- en handfunctie. Ze hebben vaak een spierziekte, een dwarslaesie of een progressieve neurologische aandoening. De aandoening is meestal in een gevorderd stadium, waardoor het zelfstandig optillen van voorwerpen of het doen van de zelfverzorging niet meer goed mogelijk is. Enige handfunctie moet wel aanwezig zijn.
De gebruiker van ‘Darwing’ komt veelal niet toe met één van de bestaande armondersteuningen en zou spoedig moeten overstappen naar het gebruik van een manipulator (robot). De grote performance van ‘Darwing’ stelt dit echter in aanzienlijke mate uit. Dat is niet alleen kosteneffectief, maar is ook goed voor het zelfbeeld en voor de gezondheid. Er wordt zo lang en zoveel mogelijk een beroep gedaan op het eigen houdings- en bewegingsapparaat. “Darwing’ levert de toegevoegde kracht die nodig is, maar niet meer dan dat – het principe van ‘assist as needed’.

Het gebruik van de ‘Darwing’ is eenvoudig. De arm wordt in de onderarmschaal is gelegd; hierbij is geen enkele fixatie nodig. Hierna zijn aanzienlijke bewegingen in voor/achterwaartse richting en hoog/laag mogelijk. ‘Darwing’ staat óók aanzienlijke zijwaartse bewegingen toe. De totale ontstane bewegingsenveloppe is erg groot. Om dit te bereiken is o.a. een mechanisme toegevoegd dat het naar voren brengen van de schouder volgt en waardoor de reikbeweging wordt verlengd.
Het ophangmechanisme van de onderarmschaal neemt vrijwel geen ruimte in beslag. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere type die de arm van onderaf ondersteunen. Cruciaal bij het bewegen is het feit dat onder- en bovenarm door het nieuwe, dubbele balansmechanisme onafhankelijk ondersteund worden. Bewegingen van onder- en bovenarm beïnvloeden elkaar niet ongunstig. De assen van de armondersteuning kunnen niet met elkaar ’in de knoop’ komen. Gedurende het bewegen is schakelen of het indrukken van bedieningsknoppen niet nodig. Mocht toch een aanpassing van de zwaartekracht compensatie nodig zijn, bijvoorbeeld op een slechte dag of wanneer herhaaldelijk een zware beker gehanteerd wordt, dan is dit heel eenvoudig menugestuurd en met tal van bedieningen mogelijk. Voor het doen van fijne activiteiten of bijvoorbeeld het rijden op ongelijk terrein is elektronische blokkering van alle assen alsmede draaghoekverstelling mogelijk. Dit kan ook – hetgeen wederom een innovatie is – in allerlei voor gedefinieerde posities.

Focal Meditech BV is vanaf 2012 ook actief op het terrein van hulpmiddelen voor communicatie en informatie. Ons kennende mag u een innovatief aanbod verwachten. 

Ook interessant