Exposant

Workshop ‘Patiënten en artsen op 1 online platform’ op Support 2012

6 juni 2013, Supportbeurs

Zorgverleners en patiënten gaan de discussie aan
Op 10 en 11 mei 2012 verzorgt Yard Internet in samenwerking met Revalidatie Nederland een workshop op Support 2012 over communities waar patiënten en zorgverleners met elkaar in contact komen. Tijdens deze workshop discussiëren deelnemers met elkaar over de toepasbaarheid van dergelijke communities. Is er wel behoefte aan online contact tussen patiënten en zorgverleners? Zijn zorgverlener en patiënt te verbinden in een gezamenlijke community en hoe wordt dan de privacy gewaarborgd? Support is een beurs voor iedereen met een fysieke beperking en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. De beurs vindt van 9 tot en met 12 mei plaats in Jaarbeurs Utrecht.

De workshop wordt verzorgd door Valentijn van Esch en Juliëtte van der Wurff. Van Esch is directeur Yard Internet en bedenker van een Social Network for Professionals. Dit is een community waar professionals kennis uitwisselen. Revalidatie Nederland, NISB en GGD Nederland zijn een paar van de organisaties die al gebruik maken van deze netwerken. Van der Wurff is Projectleider bij Yard Internet en GG&GD Utrecht. Zij merkt dat in Nederland nog veel kansen liggen op het gebied van online communities van zorgverleners en patiënten. ”De workshop is vooral een soort graadmeter. Dus wij willen van zorgverleners en patiënten weten of er behoefte is aan een arts-patiënt community. En zo ja, wat voor soort informatie willen ze delen? Dus gaat het vooral om medicijninformatie of willen ze ook meer persoonlijke zaken online bespreken?“

Feiten & cijfers
Onderzoek uit november 2011 van de universiteit van Tilburg naar de motieven van patiënten en zorgverleners om social media te gebruiken, wijst uit dat 44,1% van de deelnemende patiënten gebruik maakt van social media om gezondheid gerelateerde redenen. Zij geven de voorkeur aan achtereenvolgens Twitter, Hyves en Facebook. Onder de responderende zorgverleners ligt het percentage gebruikers van social media hoger, namelijk op 62%. Zij gebruiken ook bij voorkeur Twitter, Linkedin of Facebook.

Een opmerkelijk resultaat is verder dat zowel patiënten als zorgverleners aangeven social media nauwelijks te gebruiken om met elkaar in contact te komen. “Hier liggen nog ontzettend veel kansen”, meent Van der Wurff. “Neem als voorbeeld de community www.patientslikeme.com in Amerika. In Nederland heb je wel al www.mijnzorgnet.nl. Maar verder zijn er weinig initiatieven op dit gebied.”

Privacy
Volgens het Tilburgse onderzoek is de (on)veiligheid van persoonlijke gegevens voor patiënten en zorgverleners een belangrijke reden om geen gebruik te maken van social media. Ook betrouwbaarheid van informatie wordt genoemd als reden om geen social media te gebruiken. Dit komt Van der Wurff erg bekend voor: “Dit is iets wat we vaker horen. Eén van onze vragen tijdens de workshop is dan ook of patiënten eerder bereid zijn om informatie te delen als het achter gesloten deuren is.”

De workshop is op donderdag 10 mei van 10:30 tot 11:15 en vrijdag 11 mei van 11:30 tot 12:15 in de Marijke Gehoorzaal in Jaarbeurs Utrecht.

Over Support
Support 2012 is een evenement voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. Exposanten presenteren op de beurs de nieuwste trends en technieken op het gebied van hulpmiddelen. Enkele ingrediënten van Support 2012 zijn het vakantiepaviljoen, een visagiestudio, een juridisch steunpunt, rolstoelbehendigheid, een parcours met aangepaste auto’s, het kinderplein, een workshopplein en de uitreiking van de Support innovatieprijs. De beurs vindt plaats van woensdag 9 mei tot en met zaterdag 12 mei en is alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Meer informatie over Support 2012 is te vinden via www.supportexpo.nl. Tweet mee via #support12.

Ook interessant