Waarom Support?

[text_with_two_square_images_with_background image_1=”11345″ image_2=”11348″]Een hulpmiddelenbeurs is het al lang niet meer, Support streeft naar een inclusieve samenleving, waarbij ‘Onbeperkte mogelijkheden’ centraal staan.

Hoe doen we dat?
Door een podium te geven aan organisaties en individuen die innovaties en oplossingen bieden voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving. Support draagt bij aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod binnen verschillende segmenten. Denk aan hulpmiddelen, vervoer, vrije tijd, sport, wonen, technologie en persoonlijke verzorging. Maar bovenal biedt Support een veilige omgeving, waar men zich met elkaar verbonden voelt, verhalen deelt en waar ogen geopend worden.[/text_with_two_square_images_with_background]

Voor wie?

Ervaring leert dat verschillende doelgroepen een bezoek brengen aan Support. De meeste interesse van de bezoekers gaat uit naar hulpmiddelen (81%), mobiliteit & vervoer (62%), wonen (46%) en robotica, domotica & communicatie (40%). Bezoekers laten zich informeren over (zorg)innovaties, volgen sessies van relevante sprekers en doen mee aan activiteiten.

Bezoekers zijn onder andere:
 • Mensen met een bewegingsbeperking. Bezoeken het event voor zichzelf.
 • Mensen die het event als begeleider bezoeken, zoals familie, zorgvrijwilligers en mantelzorgers.
 • Professionals, zoals ergotherapeuten, indicatiestellers, zorginkopers, technisch adviseurs en facilitair managers.

Professionals in de sectoren:

 • Ziekenhuizen en (thuis)zorginstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Revalidatie-instellingen
 • Ergotherapie- en fysiotherapiebedrijven
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Sociale diensten
 • Gemeenten
 • CIZ’s

Ad­vies, vra­gen of meer in­for­ma­tie?

Neem gerust contact met ons op. Ons team staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Denk je dat jouw organisatie past bij Support en wil je meer informatie over de deelnamemogelijkheden? We denken graag met je mee.

Contact opnemen