Nieuws

​Onderwijs aan mensen met een beperking

11 mei 2015, Supportbeurs

Ervaringsdeskundigen informeren VN-comité

In april 2015 organiseerde het comité van het VN-verdrag in Genève een discussiebijeenkomst over het recht op onderwijs voor mensen met een handicap. Het comité, dat ieder jaar bij elkaar komt, had dit jaar als thema ‘onderwijs’ gekozen. Bij de bijeenkomst waren deskundigen uit de hele wereld aanwezig, waaronder twee Nederlandse ervaringsdeskundigen die een presentatie verzorgden.

Ervaringsdeskundigen van de LFB

Ellis Jongerius en Henriëtte Sandvoort zijn beide jonge vrouwen met een licht verstandelijke handicap, die hun schooltijd in het speciaal onderwijs doorbrachten. Dat heeft hen er niet in gehinderd om vervolgopleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen. Met als resultaat dat zij nu trainer zijn bij de LFB, de belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Speerpunten bij goed onderwijs aan mensen met een beperking

Beide trainers kregen de gelegenheid hun licht te laten schijnen op wat zij verstaan onder goed onderwijs aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De nadruk lag daarbij op het belang van onderwijs als voorwaarde voor het deelnemen aan de maatschappij en aan het arbeidsproces. De speerpunten die Ellis en Henriëtte het voornaamst vinden als het gaat om goed onderwijs aan mensen met een beperking:

 • Meer tijd
  Geef leerlingen die dat nodig hebben meer tijd voor hun opdrachten en pas de lesstof aan op hun beperking. Bovendien dienen leerlingen met een beperking meer tijd te krijgen om hun schooltijd af te ronden.
 • Balans theorie en praktijk
  Het evenwicht tussen theorie en praktijkervaring moet in balans zijn. Oefenen in de praktijk is voor mensen met een beperking nog belangrijker dan voor mensen zonder beperking.
 • Faciliteiten bieden
  Mensen met een beperking hebben soms extra faciliteiten nodig om te kunnen leren. Dat mag nooit in de weg staan bij het bieden van goed onderwijs!
 • Voorlichting geven
  Informeer leerkrachten over het omgaan met leerlingen met beperkingen. Kennis vergroot de mogelijkheid om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen.

De LFB is onderdeel van belangenorganisatie Ieder(in). Deze organisatie maakt deel uit van de werkgroep Onderwijs van Inclusion Europe. Inclusion Europe verenigt Europese belangenorganisaties van mensen met een verstandelijke beperking en ijvert voor uitvoering van het VN-verdrag. Meer informatie over de activiteiten van deze werkgroep zijn te vinden op de website van Ieder(in).

Bron: Iederin.nl

Ook interessant