Nieuws

​Participatiewet voor werkgevers & werknemers: goed bedoeld maar onhaalbaar?

17 maart 2015, Supportbeurs

Op 1 januari 2015 werd de Participatie wet ingevoerd. Eerder informeerden we u al over deze wet vanuit gemeenteperspectief. Dit keer bekijken we de wet vanuit werkgevers en werknemers. Wat zijn voor hen de gevolgen van de Participatiewet? Wat beoogt de wet en waar zijn nog knelpunten te voorzien?

Werkbaarheid in de praktijk

De Participatiewet is aangenomen om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Hierbij gaat het om mensen in de bijstand of met een WSW- of Wajong-uitkering. Zowel voor werkgevers als toekomstige werknemers heeft de invoering van de Participatiewet grote gevolgen. Niet iedereen is even positief over de mogelijkheden die de wet biedt.

Op ThePostOnline.nl zegt arbeidsmarktonderzoeker Ben Rogmans: ‘Op papier dus veel goede bedoelingen, in de praktijk onwerkbaar.’ Hiermee doelt Rogmans op het gegeven dat bij nadere beschouwing het er vooralsnog niet naar uitziet dat de doelstellingen van de Participatiewet haalbaar zijn. In januari van dit jaar zijn er slechts twintig vacatures gepubliceerd die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een arbeidsbeperkting. Om de Participatiewet te laten slagen, moeten dat er vele malen meer zijn.

Meer vacatures arbeidsgehandicapten nodig

Op dit moment is het zeer de vraag of er voldoende vacatures zijn om de doelstelling van de banenafspraak uit de Participatiewet te realiseren. In het sociaal akkoord over de wet is vastgesteld dat tot 2026 in totaal 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten en zieken moeten worden gecreëerd. Om dit aantal te halen, is in de praktijk echter een veelvoud aan banen nodig. Hierbij spelen zaken als personeelsverloop, uitval, het (regionaal) niet aansluiten van vraag en aanbod en niet ingevulde vacatures een rol. Ook omdat veel banen geen fulltime maar een parttime dienstverband betreffen, moet het concrete aantal vacatures vele malen hoger zijn dan het genoemde aantal. Het ziet ernaar uit dat er op zijn minst 1.000.000 vacatures voor arbeidsgehandicapten nodig zijn om de doelstelling van de wet te behalen!

Ondersteuning voor werkgevers

Wordt de banenafspraak uit het sociaal akkoord niet gehaald, dan treedt de Quotumwet in werking en legt de overheid boetes op aan werkgevers die niet aan hun verplichting voldoen. De ‘quotumheffing’ is per niet-ingevulde arbeidsplaats 5.000 euro. Om werkgevers te ondersteunen, kunnen gemeenten verschillende faciliteiten aan werkgevers bieden. Dit zijn de zogeheten re-integratie-instrumenten. Onder deze instrumenten vallen werkvoorzieningen, een subsidie voor loonkosten, een no-riskpolis, de mogelijkheid tot proefplaatsing en job coaching. Gemeenten beslissen zelf welke voorzieningen zij aan willen bieden en gaan daarbij samenwerken in arbeidsmarktregio’s.

Matchen van vraag en aanbod

Geert-Jan Waasdorp is initiatiefnemer van Participatiewerkt.nl, de eerste en tot nu toe enige vacaturebank voor doelgroep waar de Participatiewet op gericht is. Volgens hem zit de grootste uitdaging nog niet eens zozeer in het scheppen van voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar “vooral in het matchen van het aanbod met zijn specifieke kenmerken en arbeidswensen, met de mogelijkheden bij werkgevers” (bron: Managersonline.nl). Het is hoe dan ook duidelijk dat er voorlopig nog heel wat werk verzet moet worden om de Participatiewet tot een succes te maken!

Ook interessant