Nieuws

12 Stappenplan woningaanpassing

23 april 2019, Supportbeurs

U heeft besloten om uw woning aan te passen. Voordat u van start gaat met gemeente, architect en aannemer moet u wel weten wat u wilt. Bijvoorbeeld welke zorg er nodig is en welke voorzieningen om die zorg mogelijk te maken.

Zowel de zorgvrager als diens huisgenoten willen een fijne plek om te wonen. Dat vraagt om keuzen. Wilt u verhuizen of liever verbouwen? De verdieping aanpassen of alles gelijkvloers? Onderstaand 12 stappenplan, verdeeld in 3 fasen, helpt u op weg.

Fase I: Voorbereiding

Stap 1
Doe in dit stadium nog even geen formele aanvragen bij Wmo of Bouwzaken. In plaats daarvan oriënteert u zich eerst bij lotgenoten en deskundigen. Bezoek beurzen, zoals de “Support” in Utrecht of “Reha” in Düsseldorf (D). Zo komt u er langzaam achter wat u wilt.

Stap 2
Vraag uw ergotherapeut een globaal schriftelijk eisenprogramma voor de ergonomisch meest optimale oplossing. Die kent uw zorgsituatie het best. Bedenk zinnige ergonomische argumenten als onderbouwing van uw wensen. Vraag uw artsen om hulp. Kies bij een onzekere toekomst verwachting (bv. gehandicapte kinderen of progressief ziektebeeld) het slechtste scenario. Confronterend, maar wel noodzakelijk.

Stap 3
Naast de ergotherapeut vraagt u een bouwkundige of architect, met aantoonbare ervaring in handicaps en intensieve thuisverzorging. Laat deze op grond van uw eisenprogramma, toekomstverwachting en woonwensen, alle mogelijkheden onderzoeken. Vraag enkele zinvolle schetsplannen voor uw situatie. Met hierin tenminste gebruiksruimten, hulpmiddelen en meubilair aangegeven. Maak in overleg uw keuze. Blijf schaven tot u tevreden bent.

Fase II: Procedure

Stap 4
Achterhaal de Wmo regels in uw eigen gemeente. Met ergotherapeut, revalidatiecentrum, uw eigen deskundige of een belangenorganisatie onderbouwt u uw ideeën met de juiste argumenten. Denk ook na of u zelf iets kunt doen om uw woonprobleem op te lossen. Uw gemeente vraagt daar zeker naar!

Stap 5
Ga nu het gesprek met uw Wmo consulent (gemeente) aan over uw woonprobleem. Bespreek uw mogelijke oplossingen (eisenprogram, argumentatie en schetsplan). De gemeente benadrukt op haar beurt vooral uw “eigen verantwoordelijkheid” voor een oplossing. Wees bereid tot compromissen. Binnen de Wmo is dit “Keukentafelgesprek” een belangrijk moment. Laat u daarom deskundig ondersteunen!

Stap 6
De gemeente laat haar eigen (in- of externe) deskundigen vaststellen welke ondersteuning u nodig heeft. In eerste instantie zijn dat “algemene voorzieningen”. Zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Wanneer die voor u geen oplossing bieden komen “maatwerkvoorzieningen” in beeld. Zoals een woningaanpassing. Als u uw inbreng tijdig op papier zet, is de kans groter dat de indicatiesteller deze (deels) meeneemt.

Stap 7
Vraag het onderzoeksrapport bij Wmo op zodra het beschikbaar is. Dit is altijd gebaseerd op “goedkoop” en “adequaat”. Kijk samen met uw deskundige of de voorgestelde oplossing voor u aanvaardbaar is. Ga anders met Wmo in gesprek. Juridisch vormt dit Wmo-onderzoek de basis voor alle volgende gemeentelijke stappen. Meer dan het advies aangeeft zit er voor u niet in. Minder kan helaas wel.

Stap 8
Doe altijd een formele aanvraag. Ook bij een negatief resultaat van gesprek of onderzoek. Er volgt dan een formele beschikking, waarmee u in bezwaar en beroep kunt gaan. Altijd binnen zes weken om geen rechten te verspelen.
Bij een positief gespreksresultaat volgt verder overleg over de juiste aanpassingen. De beslissing daarover wordt ook vastgelegd in een (voor bezwaar vatbare) beschikking.

Stap 9
Wmo vraagt u bij toekenning om meerdere offertes. Gebaseerd op haar advies en bouwplan (A). Laat uw architect hiervan een technische tekening maken voor de aannemers. Dat voorkomt bij hen misverstanden over Wmo-eisen. De gemeente kiest altijd de goedkoopste offerte. Met uw pgb en bijbetaling kunt u ook voor een andere bouwer of bouwplan kiezen.

Fase III: Uitvoering

Stap 10
Ga na wat de eisen zijn van Welstand en Bestemmingsplan. Deze zijn in 2014 versoepeld voor zorgfuncties. Vraag uw gemeente of een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) al dan niet noodzakelijk is. Informeer vooral ook uw buren!

Stap 11
Vraag uw architect een volwaardige bestektekening voor uw eigen bouwplan (Als tegenhanger van het eerder gemaakte Wmo-plan!). Hiermee vraagt u vrijblijvende offertes en zonodig vergunning aan. Bindt u zich in dit stadium vooral nog niet aan bouwbedrijven, houd uw handen vrij.

Stap 12
Kies uw aannemer op grond van zowel diens offerte als zijn referenties en kwaliteit. Vraag uw architect werktekeningen voor de uitvoering. Contract en werktekeningen samen leggen de overeengekomen werkzaamheden en kosten ondubbelzinnig vast. Tekent u pas daarna de definitieve bouwovereenkomst. 

Tot slot
Controleer regelmatig of alles volgens afspraak wordt uitgevoerd. Doe in elk geval samen met uw architect een eindcontrole. Onverhoopte gebreken kunnen dan nog vóór de definitieve oplevering worden hersteld.

 Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant