Nieuws

Aandacht voor positie van gehandicapt kind in de maatschappij

10 november 2014, Supportbeurs

Deze week gaan duizenden vrijwilligers op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich onvermoeibaar in om de positie van een gehandicapt kind in onze maatschappij te verbeteren.

Positie van gehandicapt kind in onze maatschappij

Het is voor een kind met een fysieke of verstandelijke handicap, een chronische ziekte of een ontwikkelingsachterstand niet vanzelfsprekend om ‘gewoon kind’ te zijn met de andere kinderen. Doordat ze vaak naar aparte scholen (of niet naar school) gaan, in de buurtspeeltuin niet terecht kunnen en geen aansluiting vinden met de ‘normale’ sport- of hobbyclub bevinden ze zich meestal aan de zijlijn van de maatschappij. Dat brengt ook hun kansen op een toekomst waarin ze gewoon leren, wonen en werken, in gevaar.

Wat doet de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind?

De NSGK is uitgegroeid tot het grootste fonds in Nederland dat zich uitsluitend richt op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een handicap. Deze stichting probeert de materiële en immateriële drempels uit de weg te ruimen, zodat een gehandicapt kind samen met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten kan spelen en leren… kortom ‘kind kan zijn’. Daarnaast ondersteunt de NSGK initiatieven en projecten die jong gehandicapten helpen in hun streven naar zelfstandigheid: op eigen benen staan, wonen en een baan vinden.

Het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald, gaat naar diverse projecten in heel Nederland. Van een lespakket voor groep 7 en 8 rond handicaps en het leven met een handicap, tot projecten die een gehandicapt kind of jongere helpen om uit hun sociale isolement te komen en actief deel te nemen in hun wijk en sportvereniging.

De projecten zijn dus zeer uiteenlopend, maar hebben allemaal tot doel om kinderen en jongeren met een handicap te helpen bij hun ontwikkeling tot volwassenen. Door het benutten van hun eigen talenten en mogelijkheden, vervullen zij hun unieke plaats in onze samenleving, zoals ze dat zelf willen. Ook onze maatschappij zelf is gebaat bij zelfverzekerde jongeren met een stevige ‘doe’-mentaliteit, ondanks een handicap. Denk maar eens aan de plannen van ons kabinet om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen en te houden.

Onbekend maakt onbemind?

Jongeren zijn meer dan hun handicap. Door middel van extra aandacht wordt gewerkt aan een positieve(re) en realistische beeldvorming. Dat dit nog steeds noodzakelijk is in een welvaartsstaat als Nederland, zegt genoeg.

Meer informatie:
Meer informatie over de NSGK en haar projecten vindt u op: NSGK.nl.

Ook interessant