Nieuws

Aandacht voor toegankelijkheid van verenigingen

1 september 2014, Supportbeurs

“Welkom bij de club” is het motto van De Week van de Toegankelijkheid 2014, die dit jaar in het teken van de toegankelijkheid van verenigingen staat. Hoewel Nederland een echt verenigingsland is, zijn veel verenigingen nog onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Er valt dus nog genoeg te verbeteren.

De Week van de Toegankelijkheid 2014
Van 6 tot en met 11 oktober vindt de Week van de Toegankelijkheid 2014 plaats. Tijdens deze week vragen mensen met een beperking en hun belangenbehartigers jaarlijks aandacht voor een toegankelijke samenleving. De Week is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties Ieder(in), de NVVS en de Oogvereniging in samenwerking met gemeenten en plaatselijke belangenbehartigers en wordt mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds. Dit jaar is alweer vijftiende editie, die in het teken staat van de toegankelijkheid van verenigingen.

De toegankelijkheid van het verenigingsleven
Lang niet alle verenigingen zijn even toegankelijk voor mensen met een beperking. Een toegankelijke vereniging is niet alleen fysiek toegankelijk, maar verstrekt ook informatie, die voor iedereen begrijpelijk is. Ook de manier waarop leden met elkaar omgaan is zo dat ook mensen met een beperking zich welkom voelen. Ze kunnen meedoen met de activiteiten en zelfstandig handelen binnen de vereniging.

In de praktijk blijkt dat er op het gebied van fysieke toegankelijkheid al veel bereikt kan worden met een kleine investering. Andere vormen van toegankelijkheid, zoals toegankelijke informatie en prettige omgang met elkaar, kosten zelfs helemaal niets.

Inspirerende voorbeelden en concrete tips
Tijdens de Week worden tal van activiteiten georganiseerd. Maar daarnaast wordt ook een aantal regionale netwerkbijeenkomsten belegd, waarbij mensen met een beperking, verenigingen, belangenbehartigers en beleidsmakers met elkaar in gesprek gaan. Iedereen kan daarbij gratis aanwezig zijn. Er worden concrete tips uitgewisseld en inspirerende voorbeelden aangehaald, zodat de deelnemers meteen aan de slag kunnen bij hun eigen vereniging of de verenigingen in hun gemeente.

Daarnaast is er een zogenaamde schouwlijst samengesteld, waarmee mensen met een beperking hun ervaring van de toegankelijkheid van een bepaalde vereniging kunnen optekenen. Verenigingen kunnen ook met deze lijst in handen diverse mensen met diverse beperkingen uitnodigen om de toegankelijkheid van hun vereniging te beoordelen. Zo wordt het gesprek geopend over hoe de desbetreffende vereniging toegankelijk gemaakt kan worden voor iedereen.

Niet alleen goed voor mensen met een beperking
Toegankelijkheid is natuurlijk belangrijk voor mensen met een beperking, omdat zij dan volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving. Vaak wordt echter vergeten dat toegankelijkheid ook de maatschappij iets oplevert. In dit geval is het ook leuk voor de vereniging, omdat deze meer leden en vrijwilligers krijgt, de bezoekersaantallen ziet stijgen en daarmee ook de omzet. Bovendien is de diversiteit van de leden en het aanbod groter. Toegankelijkheid is dus simpelweg goed voor iedereen.

Ook interessant