Aantal bezwaarschriften hogere eigen bijdrage valt mee

22.05.2015 | Algemeen nieuws | 1581 keer bekeken

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurde in april een waarschuwing uit over de veranderingen in de financiële verwerking van de langdurige zorg en de jeugdzorg. Hoewel de hogere eigen bijdrage tot relatief weinig klachten lijkt te leiden, is het voor conclusies nog te vroeg.

Waarschuwing voor opeenstapeling van wijzigingen

Het CAK gaf de waarschuwing af omdat de concrete financiële gevolgen van de hogere eigen bijdrage voor thuiszorg pas ruim na de invoering van de wijziging duidelijk zijn. 

Het betreft hierbij de zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Sinds eind februari ontvangen cliënten facturen die zijn gebaseerd op deze gewijzigde regelingen.  
De verwachting was dat de zorgvragers aanvankelijk zouden schrikken van de hogere bedragen op de factuur. Bovendien werden op de PGB-factuur in maart de eerste drie maanden van het jaar (eenmalig) gecombineerd; ook dit zou cliënten kunnen overvallen.

Meer dan 600 bezwaarschriften ingediend

Duidelijk is dat er voor thuiszorgcliënten sinds begin 2015 veel is veranderd. De vrees bestond dat zij  zich geconfronteerd zouden zien met onverwacht hoge zorgkosten. Uiteraard is het een interessante vraag hoe de hogere eigen bijdrage in de praktijk uitpakt. 

Tot half april zijn er ruim 600 bezwaarschriften ingediend door mensen die het niet eens zijn met de herberekening van hun eigen bijdrage. Dit blijkt uit de Kamerbrief die staatssecretaris Van Rijn (VWS) onlangs opstelde als voorbereiding op het transitiedebat.

Een deel van de bezwaarschriften heeft betrekking op het wegvallen van de 33 procent compensatieregeling voor thuiszorg in de Wmo en Wlz. Daarnaast zijn er mensen die bezwaar maken tegen de manier waarop in hun geval de nieuwe berekening is uitgevoerd.

Aantal klachten lijkt mee te vallen

Staatssecretaris Van Rijn ziet het relatief lage aantal bezwaarschriften als een teken dat de nieuwe regelingen minder stof doen opwaaien dan gedacht. De bezwaarperiode is echter nog niet afgesloten en het aantal bezwaarschriften zal ongetwijfeld nog stijgen. 

Verder is het nog even afwachten of door alle wijzigingen en aanpassingen de late facturering nog een rol gaat spelen. De mogelijkheid bestaat dat door de nieuwe regelgeving het CAK de eigen bijdrage niet op tijd weet te innen. Met als gevolg dat mensen een factuur ontvangen waarop de eigen bijdrage voor meerdere maanden staat.  Over januari 2015 zag slechts 65 procent van de zorgaanbieders en gemeenten kans om het CAK tijdig van de benodigde data voor facturering te voorzien. In de maand februari was dat 75 procent, in maart was dit gestegen naar ca. 90 procent.

Op dit moment lijkt de hogere eigen bijdrage aan de thuiszorg binnen de Wmo en de Wlz dus tot een relatief bescheiden aantal klachten te leiden. Voor verregaande conclusies lijkt het echter nog te vroeg; we houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (2)

Reageren
  • 28.08.2016 - 17:24 uur | Joze Ses

    Aantal bezwaar schriften valt mee tegen de hoge eigen bijdragen. Dat komt dat er heel veel chronisch zieken zijn die niet de energie kunnen opbrengen om hier weer tegen in te gaan, Ze zien dan van de hup af. Hoofdpijn en stress krijgen ze ervan om steeds maar weer te vechten tegen een voorziening die je nodig hebt om in deze maatschappij te functioneren. De zorg wordt onbetaalbaar door alle eigenbijdragen.

  • Jack de Groot
    18.02.2016 - 15:43 uur | Jack de Groot

    Ja, een paar weken terug hebben wij bij de gemeente (Lopik) een aanvraag gedaan voor een traplift, nu deze kunnen wij wel krijgen, omdat ik hartklachten en aderverkalking heb, mijn vrouw is invalide dus hebben we het hart nodig toch gaat het niet door, daar een eigen bijdrage van 280 euro per maand niet kunnen betalen, alle twee zitten we in de AOW met een klein pensioen, zelf heb ik een elektrische rolstoel en scootmobiel aangeschaft dus ons spaargeld is nu op.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk