Nieuws

Aanvraag en uitbetaling PGB minder complex

7 maart 2017, Supportbeurs

Sinds de chaotische invoering van het PGB nieuwe stijl begin 2015, blijft het wachten op een échte oplossing om de aanvraag en uitbetaling van het persoonsgebonden budget minder complex, foutgevoelig en gebruiksonvriendelijk te maken. Staatssecretaris Van Rijn kondigde onlangs de oprichting van een nieuwe publieke organisatie aan, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het PGB.

Nieuwe organisatie PGB

De oprichting van de nieuwe publieke organisatie neemt minimaal een jaar in beslag en zal straks worden aangestuurd door de gemeenten en zorgkantoren. De beslissing van Van Rijn om een nieuwe organisatie aan het PGB nieuwe stijl toe te voegen is best opmerkelijk, omdat juist het feit dát er zoveel organisaties bij betrokken zijn, één van de problemen is.

Nieuwe website

In de tussentijd wordt er niet stilgezeten en al gewerkt aan een betere en gebruiksvriendelijke website. Het ministerie van VWS krijgt hierover de regie.

Al twee jaar is een betere website een grote wens. Ruzie tussen gemeenten, zorgkantoren, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en VWS over wie deze website zou moeten bouwen en beheren, vertraagde de boel.
Zorgverzekeraar DSW bouwt op dit moment (overigens gratis) aan de website van de nog op te richten nieuwe publieke organisatie, waar patiënten gemakkelijk(er) hun budgetten kunnen aanvragen en beheren.

Betaling PGB blijft bij SVB

De SVB is sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de uitbetaling van het PGB en blijft dat ook na de aangekondigde reorganisatie. Ook een opvallende beslissing, omdat diverse Tweede Kamerleden vorig jaar aangaven een nieuwe weg in te willen slaan, zonder de SVB.

De rol van de SVB in het hele PGB-drama is zeker niet onbesproken. Zoals je weet kreeg je jouw PGB niet meer zelf op je rekening gestort, maar ging dat rechtstreeks naar de SVB, die dan op basis van jouw zorgovereenkomsten jouw zorgverleners uitbetaalde. Juist die ‘tussenstop’ met de SVB bleek in de praktijk voor bijzonder veel problemen te zorgen. Achterstanden in de verwerking en goedkeuring van zorgcontracten resulteerden in grote betalingsachterstanden én immense onzekerheid bij zorgverleners en PGB-houders. Van Rijn zag zich daardoor genoodzaakt noodscenario’s in werking te stellen.

In de Tweede Kamer werden onlangs nog vragen gesteld over deze handelwijze. In zijn brief antwoordt Van Rijn dat voor het (versneld) betalen van declaraties in ieder geval de namen van de budgethouder en van de zorgverlener bekend moesten zijn.
Een intern stuk uit oktober 2015 wekt echter een heel andere indruk. Daarin staat dat voor het uitbetalen van de declaratie geen budget aan de zorgaanvrager toegekend hoefde te zijn, noch dat er een goedgekeurd zorgcontract tussen patiënt en zorgverlener aanwezig moest zijn. De declaratie hoefde niet eens de naam of BSN-nummer van de zorgverlener te bevatten of het aantal uren dat is gewerkt.

Compensatieregeling PGB

Heb je vanwege de problemen met het PGB extra kosten moeten maken, dan kun je hiervoor vanaf 1 maart tot 1 juni 2017 een vergoeding vragen. Op de website Compensatieregelingpgb.nl kun je nagaan of jij voor deze vergoeding in aanmerking komt.

Ook interessant