Nieuws

Actieplan bouwsector voor een toegankelijk Nederland

13 februari 2018, Supportbeurs

De ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking was de eerste stap. Nu komt het er op aan om alle afspraken in praktijk om te zetten. Alle bedrijfstakken in Nederland dienen in een actieplan aan te geven hoe ze het verdrag gaan uitvoeren. De bouwsector loopt hierin, zoals de Tweede Kamer ook had geëist, voorop.

Actieplan bouwsector

De bouwsector is een belangrijke speler om Nederland toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Met de bouwsector aan boord, kunnen de noodzakelijke stappen gezet worden om voldoende geschikte woningen te creëren en om alle openbare ruimten en gebouwen toegankelijk te maken. Uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens bleken mensen met een beperking dit als twee van de vier grootste obstakels voor een inclusieve samenleving aan te duiden. De Tweede Kamer had bij de ratificatie dan ook geëist dat de bouwsector voorop zou lopen bij het maken van een actieplan. Dat het echter niet allemaal van een leien dakje liep / loopt, kan Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker wonen van Ieder(in), beamen. Zij is namens de Alliantie VN-Verdrag bij het actieplan betrokken.

Ervaringsdeskundigen nemen deel aan overleg

In het sectoroverleg, dat afgelopen zomer startte, zijn veel partijen vertegenwoordigd: van mensen met een beperking, huurders, gemeenten, architecten tot projectontwikkelaars en aannemers. De samenstelling heeft echter wel wat voeten in de aarde gehad! Het was dat de Alliantie VN-Verdrag voet bij stuk hield, dat de verantwoordelijke ambtenaar akkoord ging om ervaringsdeskundigen vanaf het begin bij het overleg te betrekken. Momenteel nemen drie ervaringsdeskundigen deel aan de gesprekken. Zij hebben kennis van het bouwen zelf én kunnen vanuit hun persoonlijke ervaringen vertellen waar ze tegenaan lopen.

Ze vinden het belangrijk dat toegankelijkheid en ervaringsdeskundigheid een plaats krijgt in de bouwkunde-opleidingen”. Maar architecten kunnen natuurlijk alleen toegankelijk ontwerpen als ze hiertoe de opdracht krijgen. Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, gemeenten… zij moeten dus zeker aan boord zijn.

Normen voor toegankelijk bouwen

Een belangrijk onderdeel in het actieplan voor de uitvoering van het VN-Verdrag is een akkoord over de normen voor toegankelijk bouwen. In het Bouwbesluit staan slechts minimale eisen vermeld en gaat het bovendien alleen om nieuwbouw. In het sectoroverleg wordt nagegaan welke van de bestaande richtlijnen (IT’s, NEN- en ISO-normen) hiervoor in de praktijk het beste bruikbaar zijn.

Ze zijn inderdaad vrijwillig”, verduidelijkt Van der Vlist. “Maar ze kunnen wel leiden tot een nieuwe standaard, waardoor bijvoorbeeld een bouwcomplex meer waarde krijgt als het aan die standaard voldoet. Aan de andere kant blijven we ons ook hard maken voor betere wettelijke regels. Dus we wedden op twee paarden.”

Redelijk positief

Wanneer Van der Vlist gevraagd wordt naar haar mening over ruim een half jaar sectoroverleg, zegt ze redelijk positief gestemd te zijn. Ze merkt dat het VN-Verdrag een steun in de rug is, omdat alle partijen weten ‘dat ze er iets mee moeten’. Het actieplan van de bouwsector kan verder bijdragen aan de uitbreiding van kennis over toegankelijkheid in de bouw en een grotere bewustwording. In het sectoroverleg worden tenslotte ook knelpunten in beeld gebracht, die soms meteen opgepakt worden. Zo is het Ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg met notarissen om te bekijken hoe het verbod om een scootmobiel te parkeren in de openbare ruimte van een wooncomplex, uit het reglement van de vereniging van eigenaren gehaald kan worden.

Ook interessant