Nieuws

Afspraken voor verbetering hulpmiddelenzorg

12 juni 2017, Supportbeurs

Er zijn signalen dat er bij het verstrekken van een hulpmiddel teveel wordt uitgegaan van standaard in plaats van maatwerk. Vooral diabetici en personen met een stoma of die kampen met incontinentie, hebben hier mee te maken. Genoeg reden om een bestuurlijk overleg te organiseren tussen patiënten, zorgverzekeraars, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, overheid en fabrikanten van hulpmiddelen. Uitkomst van het overleg is dat hulpmiddelen vraaggericht verstrekt zouden moeten worden, met oog voor kwaliteit en maatwerk. “Eenvoudig waar het kan, specifiek waar het nodig is”.

Passend hulpmiddel

Er is nu een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg tot stand gekomen, met een beschrijving van goede hulpmiddelenzorg. Hier zijn drie aparte modules aan toegevoegd met speciale aandacht voor stoma-, continentie- en diabeteshulpmiddelen. Met het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is voor iedereen duidelijk wat goede hulpmiddelenzorg is.

Als je een druk gezinsleven hebt en een zware baan of veel sport zal je wellicht andere eisen en wensen hebben t.a.v. een hulpmiddel als wanneer je minder actief door het leven gaat. Minister Schippers: “het functioneren van de patiënt staat nu centraal en dat is ook ieders uitgangspunt. Patiënten moeten een passend hulpmiddel krijgen met voldoende keuzemogelijkheden”.

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

Het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de daarin opgenomen drie aparte modules worden aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit openbare register geeft aan wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars zullen daar bij de inkoop gebruik van maken en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop ook aanspreken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Ook interessant