Nieuws

Alternatieven voor uitbetalen PGB?

5 april 2016, Supportbeurs

Onlangs vergaderde de Tweede Kamer opnieuw over de problemen rondom het persoonsgebonden budget (PGB). Op dit moment wordt het PGB nog uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar dat verloopt alles behalve vlekkeloos. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van Rijn onderzoekt welke alternatieven er zijn voor het uitbetalen en controleren van dit zorgbudget. Is de huidige rol van de SVB hierin op termijn uitgespeeld?

Uit meerdere onderzoeksrapporten, zoals dat van Bureau ICT-toetsing (BIT), blijkt dat het ICT-systeem van de SVB ernstig tekortschiet. De Tweede Kamer wil dan ook dat er maatregelen worden genomen. Staatssecretaris Van Rijn stemde hiermee in. Hij gaat de volgende drie mogelijkheden onderzoeken:

1. De SVB blijft de PGB’s beheren

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Klijnsma vindt nog steeds dat de SVB haar taak aan zou moeten kunnen. Ook staatssecretaris Van Rijn geeft aan nog steeds vertrouwen te hebben in de Sociale Verzekeringsbank. Hij zegt dat het PGB-systeem altijd ingewikkeld zal blijven. ‘In welk model je ook zit, je blijft bezig met verschillende spelers’, aldus Van Rijn.

2. Gemeenten en zorgkantoren gaan de PGB’s beheren

Dit plan wordt met name gesteund door de VVD, die pleit voor controle en uitbetaling dicht bij de burger. ICT-expert en opiniemaker René Veldwijk is ook positief over deze optie. Hij ziet dat er al een aantal gemeenten is die deze taak naar behoren vervullen en voorspelt ook kansen voor commerciële bedrijven. ‘PGB’s uitbetalen is echt geen rocket science. Een commercieel bedrijf, zoals salarisverwerker Raet of PinkRoccade, kan het ook’, aldus Veldwijk.

3. Cliënten gaan hun PGB’s zelf beheren

PGB-houders krijgen een betaalrekening bij hun reguliere bank, die uitsluitend voor zorgkosten kan worden gebruikt. De regie komt dan, net als voorheen, weer terug bij de PGB-houder. Deze mogelijkheid is geïnitieerd door D66 en wordt gesteund door Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders. Toch lijkt het plan op weinig steun te kunnen rekenen.

Vóór de zomer van 2016 moet duidelijk worden welk van de drie bovenstaande opties verder uitgewerkt wordt. De Tweede Kamer is het voor nu al wel eens over de hoe het nieuwe PGB-systeem eruit moet zien: klantvriendelijker, begrijpelijker, toegankelijker en minder fraudegevoelig. De burger moet met andere woorden weer centraal komen te staan.

Ook interessant