Nieuws

AMvB Toegankelijkheid onacceptabel volgens de groep Wij Staan Op!

2 november 2016, Supportbeurs

Het voorstel voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Toegankelijkheid schiet aan alle kanten tekort volgens de beweging Wij Staan Op! “Na de vreugde over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), is dit een behoorlijke domper. Deze AMvB stelt totaal geen heldere regels en maakt van het IVRPH een tandeloze tijger”, vinden de Wij Staan Op!-ers. Ze schreven een Open Brief aan het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, startten een nieuwe twitteractie met #jekomternooitin en roepen Nederland op de internetconsultatie van de overheid in te vullen.

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in deze vorm dreigt van #jekomternietin niet #jekomterwelin maar #jekomternooitin te maken, stelt Wij Staan Op! Eerder dit jaar zorgde de hashtag #jekomternietin voor grote commotie op sociale media. Dit leidde tot vele, soms stuitende voorbeelden van ontoegankelijkheid van openbare ruimten, openbaar vervoer en onderwijs. Met deze ambitie loze AMvB verandert dit in #jekomternooitin.

Wij Staan Op! vindt dat deze AMvB, die een amendement vormt op de Wet Gelijke Behandeling, de  samenleving weer terug brengt bij af. “Er wordt veel te vrijblijvend omgegaan met toegankelijkheid,” zeggen de leden. “Er worden allerlei normen en verplichtingen aan ons opgelegd, we moeten participeren, maar andersom legt de overheid geen heldere normen op aan zichzelf en de samenleving om toegankelijkheid te waarborgen.” Het doel van Wij Staan op! is niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar een inclusieve samenleving. “Het gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijkheid voor doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden, mensen met een verstandelijke beperking of een psychische beperking”, aldus Wij Staan Op!-ers. Hun slogan van iedereen is gelijk in het anders zijn sluit hierbij mooi aan.
Om te voorkomen dat de AMvB in deze vorm, die duidelijk geen goed doet voor veel mensen met een handicap, in deze vorm van kracht zal worden publiceerde Wij Staan Op! op 1 november een Open Brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin ze vraagt om heldere verplichtingen aan de samenleving omtrent toegankelijkheid, met duidelijke normen, verplichtingen, inhoud, omvang en een tijdpad. Ook moet de overheid – die direct gebonden is aan het IVRPH – zich aan het IVRPH gaan houden.

Daarnaast roept de groep Wij staan op! alle Nederlanders op om massaal te tweeten met de hashtag #jekomternooitin om juist dát te voorkomen: “Als er geen regels komen over toegankelijkheid komen we er nooit, en dat is een groot gemis voor iedereen. Iedereen heeft profijt bij toegankelijkheid en inclusie,” stelt de groep. Ze roepen naast de twitteractie ook iedereen op om gebruik te maken van de internetconsultatie. “Op een internetconsultatie kan iedereen reageren op wetswijzigingen en nieuwe regelgeving. Mensen met een handicap moeten daarom reageren om aan te geven dat er geen enkele norm staat beschreven in de AMvB voor de toegankelijkheid.” Als zo veel mogelijk mensen de internetconsultatie invullen hoopt de groep gehoor te krijgen bij de politiek om de AMvB aan te passen. “De AMvB zoals deze nu is, daar hebben wij niets aan. Alleen met duidelijke normen kunnen we naar een inclusieve samenleving. Dat is precies waarom het IVRPH geratificeerd is: omdat we een inclusieve samenleving willen waarin iedereen kan participeren. Maar deze AMvB staat daar lijnrecht tegenover.”

Bekijk & lees alle artikelen door Wij staan op!

Ook interessant