Armoede realiteit voor steeds meer mensen met beperking

29.05.2017 | Algemeen nieuws | 5583 keer bekeken
Armoede realiteit voor steeds meer mensen met beperking

Je zou het in een rijk land als Nederland niet meteen verwachten, maar armoede is voor velen een probleem. In 2014 hadden 800.000 mensen onvoldoende inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien. Voor ruim 375.000 mensen was dit al minimaal drie opeenvolgende jaren de realiteit. Mensen met een beperking is één van de groepen die structureel meer risico loopt op armoede. Dit blijkt uit het Jaarrapport over Armoede in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens.

Inkomenspositie van mensen met beperking verslechterd

In de afgelopen vijf jaar is de inkomenspositie van mensen met een beperking er fors op achteruitgegaan. Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen, nam toe van 27.000 tot 221.000 (2015). Dit betekent dat in ons ‘rijke’ land armoede voor een groot deel van de mensen met een beperking dagelijkse realiteit is. Eén van de oorzaken voor deze forse stijging is de stapeling van de zorgkosten. Hierdoor zijn de zorgkosten van mensen met een chronische ziekte en/of beperking de afgelopen vijf jaar verdubbeld!

Het College voor de Rechten van de Mens roept op om een nationaal programma op te stellen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, waarbij samengewerkt wordt met de mensen in armoede zelf.

Armoede en het effect op de mensenrechten

Voor mensen met een beperking is de toegang tot wonen, werken en meedoen in de maatschappij vaak niet vanzelfsprekend. Zo ondervinden ze vaak problemen bij het vinden van betaalbare en geschikte woningen. Laat staan als ze niet eens beschikken over voldoende inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien. Uit het onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen betalings- en huurachterstanden hebben.

Armoede heeft grote gevolgen. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat vier op de vijf mensen die in armoede leven, zich minder ‘waard’ voelen, en dat armoede bij ruim negen op de tien gevolgen heeft voor hun keuzevrijheid en activiteiten. Wie in armoede leeft, komt vaak in een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en materiële ontberingen terecht. Armoede is een probleem dat de samenleving als een geheel treft en het duidt op tekortkomingen van de maatschappij om het recht op een behoorlijke levensstandaard te garanderen. Fundamentele mensenrechten zoals het recht op onderwijs, gezondheid, arbeid, huisvesting… komen in het gedrang wanneer mensen (langdurig) in armoede leven. Het College voor de Rechten van de Mens pleit daarom voor een ander beleid, waarbij elementaire mensenrechten een centrale plaats krijgen.

Integrale aanpak urgent

Er kunnen grote stappen voorwaarts gezet worden wanneer de overheid inzet op een integrale aanpak. Dat wil zeggen: niet alleen naar gezondheid kijken, maar ook naar inkomen, woonsituatie en toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

Is jouw inkomenspositie er ook op achteruitgegaan de laatste jaren?

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (7)

Reageren
 • 12.06.2017 - 17:17 uur | Dagmar

  HOI MARIO,

  NATÚÚRLIJK KOM JE IN AAN ERKI G VOOR EEN FOKUSWONING. HET JUIST OOK OM GEZINSLEDEN TE ONTLASTEN.
  IK WOON SAMEN MET MIJN. ZOON VAN 21 DIE GEWOON EEN BAAN HEEFT.
  OOK TOEN IK NOG GETROUWD WAS...GEEN PROBLEEM.
  ".....Fokus kent geen leeftijdsgrens voor de wachtlijst, maar om daadwerkelijk een Fokuswoning toegewezen te krijgen geldt een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar oud. U kunt in een Fokuswoning wonen met uw partner, gezin en/of huisdieren....."


  ER STAAT HEEL VEEL INFO OP DE SITE BAN FOKUS. MIJN ADVIES:
  GA ER SAMEN EVEN VOOR ZITTEN EN LEES HET GOED DOOR. JE KUNT OOK ZIEN WAAR WELKE HUIZEN VRIJKOMEN OF VRIJ ZIJN.
  http://www.fokuswonen.nl/Home/Woningaanbod/In-lijst

  INSCHRIJVING IS ZO GEPIEPT.

  ALS FOKUS ER NIET ZOU ZIJN, ZOU IK BU IN EEN VERPLEEGHUIS WONEN.
  IK BEN 56.

  SUC6

  GROETJES

 • 12.06.2017 - 16:56 uur | Mario van Mechelen - van Wijngaarden

  Dagmar ik woon samen met iemand die nog gezond is .Dus een fokuswoning kom ik niet voor in aanmerking .Ons huis hebben we in 2006 voor 70 duizend euro onkosten aan gemaakt om het vooral voor mij het goed beneden bewoonbaar te maken .We hebben een aanbouw laten zetten alle drempels eruit aangepaste wc bredere deuren .Dit alles hebben we bekostigd door de hypotheek omhoog te doen .Destijds liep ik nog en gebruikte ik buitens huis een rolstoel .Inmiddels zit ik de hele dag . Als je net als ik 2 inkomens hebt dan mag je alles zelf bekostigen .Alleen ze houden geen rekening met je uitgaven die heb je ook . Ik heb hier iemand gehad om er over te praten wat ik allemaal kan krijgen en wat ik zelf betalen moet .Kan alles krijgen maar ook alles zelf betalen . Sterker nog die mevrouw zij meneer ga scheiden dan krijgt u wel alles vergoed .Maat van me had hetzelfde .Hij zij altijd ons vrouw staat voor mijn handicap te werken . Daarom mijn verhaal kiezen .Of je hebt hulp en de dingen die je nodig hebt .Maar dan raak je financieel in de problemen .Of je pakt niks met alle gevolgen van dien .

 • 12.06.2017 - 02:23 uur | Dagmar

  (STA MIJ TOE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN IVM MIJN SLECHTZIENDHEID BETER TE LEZEN)
  HIERBIJ REAGEER IK MET NAME MARIO.

  ER ZIJN EEN HOOP DINGEN WAAR JE TEGENAAN LOOPT. SOMMIGE HERKENBAAR, ANDERE IETS MINDER.
  IK VRAAG MIJ WEL AF WAT NOU DE REDEN IS DAT JE OP DEZE, ONMENSELIJKE, MANIER WOONT.
  IKZELF BEN GEBRUIK EEN ELECTRISCHE ROLSTOEL, BEN RECHTZIJDIG VERLAMD, MAAR OOK AAN DIE KANT DUBBEL GEAMPUTEERD. IK BEN VERDER (O.A.) LONGPATIËNT, SLECHTZIEND, SLECHTHOREND, MAAR WWON ZELFSTANDIG. KAN MIJ VRIJ BEWEGEN DOOR DE WONING. KAN KOKEN, DOUCHEN, ETC, MAAR NIET ZONDER HULP.
  IK WOON IN EEN FOKUSWONING EN KAN 24 UUR PER DAG HULP OP AFROEP KRIJGEN VOOR ALLE ADL TAKEN.
  KEN JE FOKUS WONEN? ER ZIJN BIJNA 100 PROJECTEN OVER NEDERLAND VERSPREID. SAMEN GOED VOOR ZO'N 1400 WONINGEN. ALLE WONINGEN ZIJN ROLSTOELGEDCHIKT. WAAR JE OOK WOONT, JE KUNT JE VOOR WILLEKEURIG WELK PROJECT INSCHRIJVEN. ONGEACHT INKOMEN!!
  http://www.fokuswonen.nl/Home/Fokuswonen/Fokusprojecten

  IK WEET NIET WAAR JE WOONT. DE ENE GEMEENTE HEEFT EEN "ACTIEVE WMO-LOKET" DAN DE ANDERE, MAAR HET KAN NOOIT KWAAD OM DAAR EENS EEN GOED PERSOONLIJK GESPREK AAN TE GAAN.

  IK HEB HEEL WAT DEGENS GEKRUISD EN SOMS BEN IK HET GOED ZAT, MAAR DE DUNNE PLAK KAAS OP MÍJN BOTERHAM LAAT ÍK ER NIET VAN AF ETEN.

  BELANGRIJK IS ALTIJD -->>KEN JE RECHTEN<<-- .LOOP JE ECHT VAST? SOCIAAL RAADSLIEDEN, OMBUDSMAN.
  JE HEBT RECHT OM ER TE ZIJN EN IN EEN LEEFBAAR HUIS TE WONEN!

  SUC6

 • 03.06.2017 - 14:54 uur | Mario van Mechelen - van Wijngaarden

  Ik heb de keuze gehad of armoede en verhuizen ivm inkomst afhankelijk zijn van van alles of maar niks aanvragen . ik heb voor het laatste gekozen .maar blijf het er moeilijk mee hebben .Zit in een rolstoel en heb hulp nodig heb ik niet .Heb geen traplift slaap beneden . Moest op advies van neuroloog gaan zwemmen .Maar ivm geen hulp voor aan en uitkleden of 221 euro per 4 weken betalen . Dus heb daar maar vanaf gezien . Wat mij in het bijzonder steekt is dat geen ene van ons er om gevraagd heeft om gehandicapt te worden . Ik 34 jaar gewerkt heb en nu ik hulp nodig heb zoek het maar uit .Alles wordt je ontnomen .Je gezondheid je mobiliteit en je zelfstandigheid .Blijft over je inkomsten en die wil men ook nog hebben als het kan en daar heb je dan 34 jaar voor gewerkt .

 • DAGMAR WENNINK
  01.06.2017 - 14:46 uur | DAGMAR WENNINK

  BIANCA, VOOR DE TAXIKOSTEN EN EXTRA KOSTEN MEDICIJNEN KUN JE EEN BEROEP DOEN OP BIJZONDERE BIJSTAND. DAAR ZIJN ZIJ VOOR. AL EEN AANVRAAG GEDAAN? ZO JA EN TOEN?.
  MIJN ZOON , HULPHOND (ZONDER FINANCIËLE BIJDRAGE ZORGVERZEKERING) EN IK MOETEN MET €40,- P W. RONDKOMEN. GEEN VOEDSELBANK... WAAROM? GEEN IDEE. EXTRA ZIEKTEKOSTEN: KRIJG NU FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJZONDERE BIJSTAND....EINDELIJK.
  MAAR HET BLIJFT EEN GEVECHT.

 • bianca van straalen
  01.06.2017 - 11:08 uur | bianca van straalen

  Klopt ik leef al gemiddeld zeven jaar van ongeveer 20/25 euro per week de rest moet ik apart houden voor taxi medicatie e.d ik ben blij dat ik niet rook en drink ben al zeven jaar aan het overleven recht op voedselbank is er maar drie jaar daarna bekijk je het maar elk jaar een gevecht met de gemeente voor kwijtschelding van belastingen en teruggave eigen bijdrage huishoudelijke hulp een aanpassingen pas in mei lukt het weer een beetje

 • Maria Meer
  01.06.2017 - 11:07 uur | Maria Meer

  Zeker een maatschappelijk probleem van groot belang!
  "van God los"...... ;-(

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk