Nieuws

Armoede realiteit voor steeds meer mensen met beperking

28 mei 2017, Supportbeurs

Je zou het in een rijk land als Nederland niet meteen verwachten, maar armoede is voor velen een probleem. In 2014 hadden 800.000 mensen onvoldoende inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien. Voor ruim 375.000 mensen was dit al minimaal drie opeenvolgende jaren de realiteit. Mensen met een beperking is één van de groepen die structureel meer risico loopt op armoede. Dit blijkt uit het Jaarrapport over Armoede in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens.

Inkomenspositie van mensen met beperking verslechterd

In de afgelopen vijf jaar is de inkomenspositie van mensen met een beperking er fors op achteruitgegaan. Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen, nam toe van 27.000 tot 221.000 (2015). Dit betekent dat in ons ‘rijke’ land armoede voor een groot deel van de mensen met een beperking dagelijkse realiteit is. Eén van de oorzaken voor deze forse stijging is de stapeling van de zorgkosten. Hierdoor zijn de zorgkosten van mensen met een chronische ziekte en/of beperking de afgelopen vijf jaar verdubbeld!

Het College voor de Rechten van de Mens roept op om een nationaal programma op te stellen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, waarbij samengewerkt wordt met de mensen in armoede zelf.

Armoede en het effect op de mensenrechten

Voor mensen met een beperking is de toegang tot wonen, werken en meedoen in de maatschappij vaak niet vanzelfsprekend. Zo ondervinden ze vaak problemen bij het vinden van betaalbare en geschikte woningen. Laat staan als ze niet eens beschikken over voldoende inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien. Uit het onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen betalings- en huurachterstanden hebben.

Armoede heeft grote gevolgen. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat vier op de vijf mensen die in armoede leven, zich minder ‘waard’ voelen, en dat armoede bij ruim negen op de tien gevolgen heeft voor hun keuzevrijheid en activiteiten. Wie in armoede leeft, komt vaak in een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en materiële ontberingen terecht. Armoede is een probleem dat de samenleving als een geheel treft en het duidt op tekortkomingen van de maatschappij om het recht op een behoorlijke levensstandaard te garanderen. Fundamentele mensenrechten zoals het recht op onderwijs, gezondheid, arbeid, huisvesting… komen in het gedrang wanneer mensen (langdurig) in armoede leven. Het College voor de Rechten van de Mens pleit daarom voor een ander beleid, waarbij elementaire mensenrechten een centrale plaats krijgen.

Integrale aanpak urgent

Er kunnen grote stappen voorwaarts gezet worden wanneer de overheid inzet op een integrale aanpak. Dat wil zeggen: niet alleen naar gezondheid kijken, maar ook naar inkomen, woonsituatie en toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

Is jouw inkomenspositie er ook op achteruitgegaan de laatste jaren?

Ook interessant