Nieuws

Beeldschermzorg nog te vaak onbekend bij cliënten

17 augustus 2015, Supportbeurs

Chronisch zieken en mensen met een functiebeperking maken nog zelden gebruik van de toegang die zij hebben tot digitale gezondheidszorg. Onbekend maakt onbemind geldt ook hier, zo blijkt uit onderzoek van belangenorganisaties Nictiz en NIVEL.

Drempelvrees

Deze twee organisaties zeggen dat chronisch zieke patiënten en gehandicapten last hebben van drempelvrees als het gaat om zelfmeting, beeldschermzorg en domotica. De doelstellingen die het Ministerie van Volksgezondheid in 2014 formuleerde, worden op deze manier niet gehaald. Het ministerie wil namelijk dat binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken direct toegang heeft tot medische gegevens zoals medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen.

Slecht geïnformeerd

Uit de analyse van Nictiz en Nivel blijkt dat op dit moment slechts 10 procent van de chronisch zieken in het afgelopen jaar zijn gegevens via internet bij één of meerdere zorgverleners heeft ingezien. Chronisch zieken zijn slecht geïnformeerd over de mogelijkheden die ze hebben om hun medische gegevens via de ‘digitale snelweg’ in te zien. Van de kleine groep die ervaring heeft met inzage via internet, is een ruime meerderheid positief. Ze geven aan meer regie te ervaren over hun eigen zorg. Daarnaast voelen ze zich meer betrokken bij de behandeling.

Zelfmeting

Van de chronisch zieken zou binnen vijf jaar 75 procent zelfstandig metingen moeten kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met diabetes of COPD die dan waarden als gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarde doorgeven. Deze zelfmeting wordt gecombineerd met monitoring op afstand door de zorgverlener. De zelfmeting blijkt populairder dan de inzage in medische gegevens. Van alle chronisch zieken doet nu al ruim 40 procent aan zelfmetingen.

Beeldschermzorg

Het ministerie wil dat iedereen 24 uur per dag de mogelijkheid heeft om met een zorgverlener contact te maken. Van de mensen die nog geen gebruik maken van beeldschermzorg geeft slechts18 procent aan dat ze dat wel zouden willen. De belangenorganisaties verklaren dit lage percentage door de grote onbekendheid die nog steeds de overhand heeft bij cliënten.

Domotica

Die onbekendheid speelt ook het gebruik van domotica parten. Thuistechnologie bestaat op dit moment voor de meeste mensen alleen nog uit een alarmeringssysteem, terwijl er legio andere mogelijkheden zijn. Zo wordt er nog veel te weinig gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het elektronisch deurslot, afstandsbediening om de deur of gordijnen te bedienen of een elektronisch medicijnendoosje.

Ook interessant