Nieuws

Behoud banen in thuiszorg valt tegen

10 september 2015, Supportbeurs

Voor 2015 en 2016 heeft de regering in het totaal 220
miljoen euro subsidie uitgetrokken om zoveel mogelijk
banen
in de thuiszorg te behouden
. Maar de subsidieregeling blijkt niet aan de
verwachting te voldoen. Slechts zeven tot vijftienduizend werknemers in de
thuiszorg blijven aan de slag dankzij deze zogenaamde Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT). Doel is met de HHT 19.000 personen in de thuiszorg aan het werk
te houden.

Periodiek wordt onderzocht hoe ver gemeenten zijn met het invoeren
van de Huishoudelijke Hulp Toelage en hoeveel
banen deze regeling oplevert. Al eerder werd
vastgesteld dat de HHT nog niet werkt zoals gewenst en werden gemeenten opgeroepen
om door te pakken.

In praktijk blijkt inmiddels wel dat gemeenten na een trage
start vooruitgang hebben geboekt met de implementatie van de HHT-plannen en dat
de regeling nu gedeeltelijk of geheel operationeel is. De trage start beïnvloedt
uiteindelijk wel de beoogde effecten van de HHT-regeling, namelijk behoud van
werkgelegenheid in de thuiszorg.

Dat de beoogde doelstelling van de Huishoudelijke Hulp
Toelage niet wordt gehaald wordt mede veroorzaakt doordat de vraag naar de
toelage achterblijft. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de hoogte van de
eigen bijdrage die de zorgvrager dient te betalen.
De eigen bijdrage die werd gevraagd aan de zorgvragers varieerde van zo’n tien tot
ruim twaalf euro per uur. Daarmee kwam de eigen bijdrage in de buurt van het
tarief dat particuliere hulpen rekenen.

Inmiddels hebben veel gemeenten het uurtarief uit de HHT
verhoogd, wat een lagere eigen bijdrage van zo’n vijf euro per uur betekent
voor de zorgvrager.
Ook vergroten gemeenten het aantal doelgroepen voor wie de HHT beschikbaar is en/of
hebben ze het maximum aantal uren verhoogd.

Andere oorzaken van het achterblijven van het aanvragen van
een HHT is dat niet alle gemeenten goed inzicht hadden in de doelgroepen binnen
hun gemeentegrenzen. Bovendien liet de communicatie over de HHT ook nog wel
eens te wensen over.

Ook interessant