Nieuws

Bekijkt jouw zorgverzekeraar straks je medisch dossier zonder overleg?

22 september 2016, Supportbeurs

Zorgverzekeraars mogen patiëntendossiers zonder overleg inkijken. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging onlangs akkoord met dat wetsvoorstel. Toch vindt niet iedereen dat plan een goed idee.

Inzage dossier zonder toestemming

Het wetsvoorstel moet het voor zorgverzekeraars gemakkelijker maken om fraudezaken op te sporen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld nagaan of de gedeclareerde behandelingen wel overeenkomen met het aantal behandelingen dat een zorgverlener heeft uitgevoerd. Ook kunnen zorgverzekeraars medische dossiers van cliënten opvragen zonder toestemming van de patiënt. Wel zijn er maatregelen verbonden aan de wet: zo moet er eerst een compleet ‘stappenplan’ worden doorlopen voordat verzekeraars een patiëntendossier in handen krijgen. Bovendien moeten zij patiënten achteraf alsnog informeren.

Aanslag op privacy

Voorstanders, waaronder de PvdA, VVD en PVV, vinden de wet hard nodig. In 2015 is er bijvoorbeeld voor 505 miljoen euro aan foutieve declaraties ontdekt. 11 miljoen euro daarvan bleek fraude. Voor tegenstanders als de SP en D66 zijn die cijfers echter onvoldoende bewijs voor de noodzakelijkheid van de wet: het gaat slechts om 0,015% van het zorgbudget. Zij vinden daarom dat het voorstel ‘van een mug een olifant maakt’. Bovendien beschouwen de partijen de wet als een totale aanslag op het beroepsgeheim van zorgverleners en de patiëntenprivacy.

Patiënt wil meewerken

Ook Patiëntenfederatie Nederland (PN) is ontevreden met de wet. Directeur Diana Veldman: ‘Wij vinden dat de patiënt voorafgaand aan een onderzoek moet worden geïnformeerd. Sterker nog: hij moet toestemming geven aan de verzekeraar.’ Veldman is niet bang dat goed fraudeonderzoek zonder het wetsvoorstel onmogelijk is. ‘Een verzekeraar kan de patiënt ook gewoon een briefje sturen en vragen of het klopt dat hij in twee dagen tijd veertig keer fysiotherapie had.’ Uit onderzoek van PN blijkt bovendien dat patiënten graag willen meewerken aan fraudeopsporing.

Het wetsvoorstel gaat op korte termijn door naar de Eerste Kamer. Als daar ook een meerderheid van de politieke partijen vóór het voorstel stemt, gaat de wet van kracht.

Wil jij eerst geïnformeerd worden voordat je patiëntendossier door een zorgverzekeraar wordt bekeken? Of vind je het oké wanneer dat achteraf gebeurt? Laat het weten in een reactie.

Ook interessant