Nieuws

Belangrijke veranderingen in zorg nog eens op rijtje

11 januari 2015, Supportbeurs

Er is een aantal zaken in de zorg veranderd of aangepast sinds begin 2015. De belangrijkste veranderingen voor mensen met een beperking hebben we hieronder nog eens op een rijtje gezet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Deze wet omschrijft dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Doel is die mensen te helpen zolang mogelijk thuis te blijven wonen. We hebben het dan over ondersteunende taken, die geen medisch karakter hebben. Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.

Bij een verzoek om ondersteuning dient de gemeente onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de hulpbehoevende.  Dit onderzoek gebeurt samen met hen en eventueel met mensen in de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld een mantelzorger. Er  kan ook een onafhankelijke cliëntondersteuner bij de gemeente aangevraagd worden die hen bijstaat. Binnen dit onderzoek wordt o.a. gekeken of men al ondersteuning krijgt vanuit andere wetten. Als blijkt dat de persoon in kwestie onvoldoende zelfredzaam is, is de gemeente verplicht om ondersteuning te bieden. De vorm van ondersteuning is afhankelijk van de vastgestelde persoonlijke situatie.

Verzekerde zorg thuis (Zvw)

Medische zorg aan huis is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundigen krijgen een centrale rol in de buurt, met de vrijheid om de te verlenen zorg zelf in te delen. Ieder jaar sturen de zorgverzekeraars in november de nieuwe polissen rond, met daarin een overzicht van de verzekerde zorg in het basispakket. Op basis daarvan kunt u uw keuze voor een zorgverzekeraar maken.

Basispakket zorg verzekering

Het verplichte eigen risico voor 2015 is vastgesteld op € 375,-. Dit is € 15,- meer dan in 2014. Het basispakket wordt wel uitgebreid met extra zorg voor gehandicapten. Hieronder vallen o.a. mensen die niet goed horen, zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Verder wordt er een vergoeding voor de reiskosten gegeven bij orgaandonatie.
De dyslexiezorg valt nu ook binnen het basispakket, die wordt overgezet naar de gemeenten.
Wijkverpleging: hierbij vervalt de eigen bijdrage uit de voorafgaande jaren. U ontvangt een persoonsgebonden budget (PGB). Bovendien valt de wijkverpleging niet meer onder het verplichte eigen risico.

Ook interessant