Nieuws

Bent u klaar voor de nieuwe WMO?

17 juni 2014, Supportbeurs

Videofilm van debat tijdens Support 2014

In de huidige verzorgingsstaat doet de burger veelvuldig een beroep op de overheid. Vanaf 2015 zal de overheid juist een beroep gaan doen op de burger. Burgers moeten elkaar meer gaan helpen, zelfredzaamheid en participeren worden steeds belangrijker en er komen meer taken op het bord van  gemeentes te liggen.

Tijdens Support 2014 vond het WMO debat. Professionals, mensen met een beperking en belangenbehartigers gingen met elkaar in gesprek. Onder leiding van Stan Verhaag, hoofdredacteur van WMO Magazine, werd er gediscussieerd en gepraat over de veranderingen die in 2015 worden doorgevoerd.

Gedurende het debat werden er vragen beantwoord door ervaringsdeskundigen. Janny Bakker, wethouder WMO van de gemeente Huizen, komt aan het woord. Hoe ziet zij de veranderingen? Is de gemeente Huizen al klaar voor de nieuwe WMO? Samen met zorgconsulente Louise Krijnen en Willemien Visser, oprichtster van de organisatie WIjzorg, geeft Janny antwoord op vragen uit het publiek.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant