Nieuws

Beschut werk wettelijk verplicht voor gemeenten

14 december 2016, Supportbeurs

Gemeenten moeten vanaf 2017 verplicht zorgen voor beschut werk. Dat komt door een recente en belangrijke wijzing in de Participatiewet. Wat gaat er allemaal veranderen?

Achter op schema

Beschutte werkplekken zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Die banen vervangen de sociale werkvoorziening. Nederlandse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om beschut werk beschikbaar te stellen in hun regio. In 2016 zouden er 3.200 van zulke arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden. Helaas blijkt nu dat gemeenten hopeloos achterlopen: op dit moment werken er in het totaal ongeveer 100 mensen beschut. Bovendien zijn de verschillen tussen de gemeenten zeer groot.

Meer tijd nodig

De reden waarom gemeenten over het algemeen niet staan te springen om beschut werk, heeft vooral een financieel karakter. Voor veel gemeenten is het goedkoper om iemand een bijstandsuitkering te geven, dan om een aangepaste werkplek voor hem of haar te creëren. Ook hebben de meeste gemeenten naar eigen zeggen ‘meer tijd nodig om uit te zoeken hoe ze de doelgroep van beschut werk het beste kunnen ondersteunen in werkverschaffing’. Daardoor krijgen veel mensen met een functiebeperking die wel graag willen werken, nu dagbesteding of een uitkering aangeboden.

Omslachtige methode

Minister Klijnsma zet daarom meer druk op gemeenten. Door het nieuwe wetsvoorstel binnen de Participatiewet kunnen gemeenten allereerst eenvoudiger vaststellen of iemand in aanmerking komt voor beschut werk. Daar is nu nog een bureaucratische en omslachtige methode voor nodig. Ook verplicht de wetswijziging alle gemeenten om beschut werk aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Tenslotte verandert de aanvraag voor een aangepaste werkplek. Daarvoor moeten mensen zich in de nieuwe situatie voortaan melden bij het UWV. Tot nu toe verliep die procedure altijd met tussenkomt van de gemeenten; nu kunnen mensen het UWV ook direct zelf benaderen. 

Eerlijk oversteken

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en vakbond FNV zijn blij met de wettelijke verplichtingen die de gemeenten worden opgelegd. Zij vinden dat gemeenten eerlijk moeten oversteken: mensen met een functiebeperking moeten nu aan strenge eisen voldoen om een uitkering te ontvangen, maar alleen omdat er simpelweg geen aangepaste banen beschikbaar zijn binnen hun gemeente. De Raad van State is het echter oneens met het nieuwe wetsvoorstel. Zij twijfelt of de ingreep van minister Klijnsma wel echt noodzakelijk is.

Controle

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijzigingen; waarschijnlijk gaat het wetvoorstel op 1 januari 2017 van kracht. Daarna zal de Kamer uitvoerig controleren of de gemeenten zich wel aan hun nieuwe verplichtingen houden.

Hoe zit het met het aantal beschutte werkplekken in jouw regio? Laat het weten in een reactie!

Ook interessant