Nieuws

Besparen door minder verspilling in de zorg

19 maart 2015, Supportbeurs

Zorg is belangrijk, maar ook bijzonder kostbaar. Alleen door geen geld, tijd en middelen te verspillen, blijft zorg voor de mensen die het écht nodig hebben gegarandeerd. In dit artikel onderzoeken we welke initiatieven bijdragen aan het tegengaan van verspilling in de zorg.

Tonnen besparen is mogelijk

Dat minder verspilling in de zorg beslist mogelijk is, blijkt uit een recent bericht van Zorgvisie. Dit artikel beschrijft hoe de polikliniek interne geneeskunde van het VUmc in een jaar tijd maar liefst ruim drie ton bespaarde. En dat uitsluitend door minder overbodige onderzoeken te verrichten! Internationaal onderzoek toont aan dat voor veel onderzoeken die in ziekenhuizen verricht worden geen medische aanleiding is. Onderzoeken worden ‘voor de zekerheid’ verricht, of als deel van de gebruikelijke routine. Voor de patiënt vormen overbodige onderzoeken een onnodige extra belasting, maar het betekent ook dat er flinke verspilling in de zorg plaatsvindt.

Kritisch kijken naar jezelf

Anders omgaan met de inzet van zorg vergt een andere manier van denken. Deze manier is het meest effectief als zij niet van bovenaf opgelegd wordt, maar behaald wordt vanuit een ander bewustzijn. Belangrijk is dat zorgverleners zélf anders gaan kijken naar hun handelen als het gaat om verspilling in de zorg. Het stellen van eenvoudige vragen als “Wat ben je van plan?” en “Waarom kies je daarvoor?” kan daarbij behulpzaam zijn. Voordat je een bepaalde handeling verricht of een onderzoek doet, vraag je je eerst af of dit voor de behandeling of de diagnose noodzakelijk is. Een kwestie van kritisch naar jezelf en elkaar kijken, dus.

Meldpunt verspilling in de zorg

De zorg staat onder druk en de kosten gaan omhoog. Dat betekent dat iedereen die werkzaam is in de zorg de verantwoordelijkheid heeft zorgvuldig om te gaan met kostbare middelen. Alleen zo garanderen we zorg voor de mensen die dat écht nodig hebben. Om aan deze verantwoordelijkheid vorm te geven is in 2013 op initiatief van minister Schippers het landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg opgericht. Binnen dit initiatief werken meer dan veertig partijen in de zorg samen. Het programma zet in op de volgende vijf thema’s: zorg op maat, minder weggooien, slim organiseren, samenwerken en de patiënt centraal stellen (bron: verspillingindezorg.nl).

Op het meldpunt zijn tot nu toe meer dan 21.000 meldingen binnengekomen en nog dagelijks komen er meldingen bij; een duidelijk teken dat er nog veel te doen is. Met de informatie uit de meldingen gaat het meldpunt aan de slag: acties worden indien mogelijk opgestart of de melding wordt doorgegeven aan een partij die al met het onderwerp bezig is.

Inspirerende voorbeelden

Sinds 2014 staan er op de website van het meldpunt ook goede voorbeelden. Het gaat daarbij om praktijkvoorbeelden waarin zorgaanbieders laten zien hoe zij verspilling concreet tegengaan. De site vermeldt wat het goede voorbeeld oplevert, maar ook welke meldingen bij het meldpunt erop aansluiten. Zo wordt inzichtelijk hoe de zorgsector de meldingen in de praktijk oppakt. Ook kunnen zorgprofessionals door zo ervaringen te delen, elkaar motiveren om verspilling tegen te gaan.

Ook interessant