Beste vluchteling

14.10.2015 | Columns | 3279 keer bekeken

Beste vluchteling, even een briefje voor u.

Misschien weet u het al door de social media waar u (net als wij) gebruik van maakt: Nederland is verdeeld in twee kampen over uw komst.

Het ‘Pro kamp’ wil u gastvrij opvangen, na de ellende in uw vaderland.
Wil u laten delen in onze welvaart, mits u onze taal leert, meedoet in de samenleving, en onze grondwet respecteert.
Lang geleden werden Nederlanders namelijk ook onderdrukt. Net als u.
Het ‘Anti kamp’ is tegen uw komst. Ze zijn bang dat u misschien een boef bent. Of baantjes inpikt voor onze eigen werklozen. Bang dat u goedkope huurwoningen krijgt, waar onze eigen woningzoekenden al lang op wachten. Of dat het geld voor uw opvang ten koste gaat van onze gezondheidszorg, die toch al onder druk staat.

Politiek
Beste vluchteling, er zijn in Nederland een heleboel politieke partijen. Twee hebben het woord ‘Vrijheid’ in hun naam. Allebei hebben ze maniertjes om u te misleiden. De ene maakt handig gebruik van uw angst, de andere lacht en babbelt alle problemen weg. Laat u niets wijsmaken.

Geen hemel op aarde
Denkt u dat Nederland een hemel op aarde is? Vergeleken met uw thuisland is het hier inderdaad stukken beter.
Toch is de realiteit slechter dan de verhalen die u gehoord heeft.
U wordt echt niet meteen geholpen als er iets mis is. Ook onze andere burgers moeten wachten, en soms zelfs tè lang.

Misschien denkt u dat u hier van ‘klassenjustitie’ af bent. Helaas, beste vluchteling, die bestaat hier ook. Minder erg dan in uw thuisland, maar in Nederland is al lang niet meer iedereen gelijk. Onze regering stimuleert een verkapte ‘survival of the fittest.’
Rijke en gezonde mensen worden beloond, arme- en zieke mensen financieel gestraft.

Gehandicapte achterblijvers
Op televisie heb ik massa’s vluchtelingen zien lopen of op zee zien dobberen.
Er was geen enkele rolstoeler bij!
Oh, ik begrijp best dat die niet meekonden. Uw vlucht was al gevaarlijk genoeg. Duizenden hebben het niet eens overleefd.
Zieken en gehandicapten meenemen had problemen en vertraging gegeven.
Dat is bitter. U zal vast nog weleens verdrietig denken aan die achterblijvers.
Toch is wat u doet ook een beetje een ‘survival of the fittest!’ U bent nog fit genoeg om te vluchten; de zwakkeren in uw vaderland zijn overgeleverd aan de genade van steeds minder goedwillenden.

Wat is de oplossing?
Vluchtelingen opvangen in hun eigen regio? Makkelijker gezegd dan gedaan. Het lost ook niets op zolang de situatie in die landen slecht en onveilig blijft.
Europa’s grenzen potdicht maken? Ook dat is een illusie.
De verhoudingen in de wereld moeten anders! Rechtvaardiger, gelijkwaardiger.
Daar is veel goede wil voor nodig.
Van regeringen, bedrijfsleven, Europese burgers, u en mij, van ons allemaal.
Ben ik een dromer? Ja!

Lang geleden schreef John Lennon:
‘You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
and the world will live as one…’

Met vriendelijke groet,
Uw nieuwe buurman Kees

Bekijk & lees alle columns door Kees de Jager.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (9)

Reageren
 • 23.06.2016 - 18:17 uur | Gerrit Aarnoudse

  Hier wordt respectvol de voor- en tegenstanders belicht.

 • 19.10.2015 - 09:09 uur | Jaap Modderman

  Geachte heer Spangenberg, uw ervaring in Kos (of is dit een door u gewenste ervaring?) steekt erg af bij de verhalen die ik uit de eerste hand uit Kos ontvang. Vluchtelingen zijn er juist dankbaar als ze enige vorm van opvang krijgen, zeker omdat er zo weinig mogelijkheden zijn om ze op te vangen.
  Uw suggestie dat het bij vluchtelingen om arme mensen gaat is niet steekhoudend en laat zien dat u met vluchtelingen zelf nooit sprak. Als we het hebben over Syrië dan spreken we over een gemiddeld welvaren land, waarin tot voor kort Christenen, Joden en Moslims vreedzamer naast elkaar woonden dan wij hier in Nederland. Syriërs zijn tolerante mensen en uit uw woorden klinkt zelfs intolerantie die kennelijk netgens op gebaseerd is. Ik zou u willen voorstellen dat u, met uw beperkte financiële middelen nog eens terug naar Kos gaat en daar eens flink de handen uit de mouwen steekt. Help die vluchtelingen zonder vooroordeel of rare verhaaltjes, maak vooral contact met ze en vraag ze eens wat zij voor u kunnen betekenen. U zou gersteld staan van hun antwoorden. U zou in ieder geval iets kunnen opsteken van hun fatsoen.

 • Rob Spangenberg
  18.10.2015 - 14:50 uur | Rob Spangenberg

  Goed gezegd Kees Ik kom net uit Kos Griekenland, de vluchtelingen kregen brood
  van de kerk aldaar, dit werd weggegooid. In Kalimnos hebben ze de Griekse vlaggen verbrand!
  Als ik in nood (oorlog) verkeer en ik kan in een buurland vrede vinden, dan hoef ik met mijn beperkt financiele middelen niet nog eens duizende kilometers af te leggen.
  Hoe doe je dat financieel? Erg voor diegene die echt een vluchteling is, ook voor de mensen die zijn verdronken. Voor de rest ik weet het nog zo net niet.
  Mijn advies BE CAREFULL.

 • Paul Hertoghs
  16.10.2015 - 09:59 uur | Paul Hertoghs

  Het indelen van mensen in 'soorten' heeft nooit geleid tot wijsheid maar eerder tot rampspoed. Het is een uitvinding van o.a. instellingen als het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om mensen in te delen in meer- en minderheden en de verschillen te benadrukken in eigenschappen!

 • 16.10.2015 - 01:13 uur | Jaap Modderman

  Helemaal eens met dit stukje. Als vluchtelingenwerker hebben we jarenlang 500 vluchtelingen hierheen gehaald, uit regionale kampen waar we denken ze nu te moeten laten blijven. Fout, geen enkele toekomst voor deze mensen, soms twintig jaar gekneveld.
  We haalden er de kwetsbaren op, vooral mensen die hier nog een kans op leven hadden met een goede operatie en anderszins gehandicapten. Aanvullend brachten we gezinshereniging tot stand met hen die achterbleven. Die kwamen met het vliegtuig rechtstreeks hier. Dat zou hier met een kleine aanpassing ook gewoon weer kunnen. Het kan nog steeds, we werkten volgens EU-richtlijnen en landen namen vluchtelingen op aan de hand van een percentage van de autochtone inwoners van de landen.

 • Willie Wiss
  15.10.2015 - 12:00 uur | Willie Wiss

  Prettige, licht cynische column. Vraagt aandacht voor de problemen hier, zonder afbreuk te doen aan de problematiek van onze nieuwe buren. Beide problemen verdienen aandacht, begrip en aanpak. Omarm de nieuwe inwoners en vraag aandacht voor de problemen van de bestaande achterstand groepen

 • Carina Thedinga
  14.10.2015 - 20:31 uur | Carina Thedinga

  Treffende woorden in deze column. Ik hoop, dat velen dit zullen lezen en moeten concluderen, dat IEDEREEN zijn best moet doen om eerlijker en menslievender met elkaar om te gaan. Dan pas zullen ook gehandicapten en zieken een kans krijgen. Ik verwacht wat van de regeringsleiders, maar begin wat betreft verdraagzaamheid, medemenselijkheid en inlevingsgevoel bij mezelf. U ook?

 • Irene Wentink
  14.10.2015 - 17:55 uur | Irene Wentink

  Goed over na gedacht, goed beschreven, precies zoals het is!

 • Kitty Bakker
  14.10.2015 - 11:24 uur | Kitty Bakker

  Ik ben het helemaal met Kees eens. Het probleem van de migratie kan alleen worden opgelost door er voor te zorgen dat de levensomstandigheden overal in de wereld gelijker worden. Daar moeten de Verenigde Naties (nog) veel meer hun best voor doen!

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk