Nieuws

Bezuiniging kost banen in de thuiszorg

1 januari 2015, Supportbeurs

Behouden mensen werkzaam in de thuiszorg hun baan nu wel of niet? En krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

Bezuinigingen op de thuiszorg

In tijden van crisis moet ook de zorg eraan geloven: de regering bezuinigt zo’n 600 miljoen euro op de thuiszorg. Dat weegt zwaar op deze sector. Daarnaast worden veel taken gedecentraliseerd. Vanaf begin 2015 worden de zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten, die toch vaak al meer bezuinigen dan het Rijk aangeeft.

Het gevolg is dat de thuiszorg wegbezuinigd dreigt te worden. Het afgelopen jaar hebben al ruim 26.700 mensen uit de zorg hun baan verloren… en daarbij komen ook nog de zogenaamde ‘onzichtbare ontslagen’: mensen met een tijdelijk of een nul-urencontract, wat nu niet meer verlengd wordt. Getuige ervan is het recente faillissement van Thebe Thuiszorg, waardoor niet alleen een flink aantal banen verdwijnen, maar de cliënten, die van thuiszorg en huishoudelijke hulp afhankelijk zijn, nu per direct in de problemen komen.

Reddingsplan thuiszorg

Toch zouden er nóg meer banen op de tocht staan, als de overheid geen reddingsplan had bedacht. Begin december 2014 werd bekend dat het Rijk 190 miljoen euro vrijmaakt, waardoor 20.000 thuiszorg medewerkers de komende twee jaar een baanperspectief wordt geboden. Volgens Staatssecretaris Van Rijn en Minister Asscher willen bijna alle gemeenten van deze extra financiering gebruik maken.

De gemeenten mogen dit bedrag, mogelijk in de vorm van een zogenaamde dienstencheque, verdelen onder mensen die thuiszorg nodig hebben en daarop aanspraak willen maken. Concreet gaat het dus om een toelage door de overheid voor huishoudelijke hulp van 7,50 euro tot 12,50 euro per uur. De rest, zo’n 10 euro, moet dan zelf door de cliënten worden bijgelegd.
Op deze manier is een reguliere thuiszorgorganisatie binnen handbereik en kunnen de zorgtaken veelal voortgezet worden; zodat medewerkers in de thuiszorg hun baan toch behouden.

Een kanttekening is wel dat cliënten dan wel nog gebruik moeten willen en/of kunnen maken van deze toelage. Voor sommige hulpbehoevenden is het betalen van 10 euro eigen bijdrage per uur huishoudelijke hulp nog teveel van het goede. Komt daarbij nog eens dat het Persoonsgebonden Budget (PGB) van chronisch zieken en gehandicapten per 1 januari met zo’n 10 tot 15 procent gekort dreigt te worden door de zorgverzekeraars.

Efficiënte zorg

De bezuinigingen van de overheid zorgen er hoe dan ook voor dat de (thuis)zorg soberder wordt. De verschillende geldinjecties moeten de meest schrijnende gevallen redden. Toch kan de thuiszorg nog efficiënter geregeld worden. Een hulpbehoevende krijgt nu vaak meerdere gezichten aan de deur: één voor de boodschappen, één voor de administratie en dan vaak ook nog iemand voor de persoonlijke verzorging. Door deze taken in één persoon te verenigen heeft een hulpbehoevende minder verschillende mensen aan de deur en worden de kosten gedrukt.

Maar vooralsnog lijken gemeenten voor de ‘snelle’ bezuinigingen te gaan. Zij kopen zorg in bij instellingen die mensen niet meer in vaste dienst nemen en dus goedkoper zijn. Investeren in duurzame zorg die op langere termijn goedkoper is, lijkt in tijden van crisis nog onbespreekbaar.

Ook interessant